Komunikaty 2023

W dzisiejszym dniu, dniu pogrzebu Ryszarda Liska (zdrowie nie pozwala mi, abym była osobiście na pogrzebie) chcę podzielić się kilkoma wspomnieniami ze spotkań z Rysiem przez te wszystkie lata. Pięknie nakreślił sylwetkę Ryśka już na naszej stronie POLILKO prezes Andrzej, więc dodam takie małe, a jak dla mnie ważne wydarzenia, przybliżając naszego kolegę.

Od prawie początku działań moich w POLILKO jako prezesa Zarządu Głównego widywałam się z Ryśkiem na spotkaniach najpierw w Oddziale Poznańskim, gdzie był jego członkiem, mieszkając w Babimoście, a potem w następnych moich kadencjach na spotkaniach krajowych, kongresach itp . I tak zrodziła się przyjaźń między nami, bardzo zapadło mi w pamięci spotkanie w Zajączkowie X 1994 r. w pałacyku, gdzie rozmów nie było końca, nie tylko o stomikach, o stowarzyszeniu, ale On i ja mówiliśmy o swoich rodzinach, a Rysiu zawsze opowiadał o żonie Ani, zawsze o Niej z uwielbieniem. Poznałam też jego żonę i bardzo przypadłyśmy sobie do serca, teraz kontakt nie ustaje. Jeszcze na 3 dni przed tym złym wydarzeniem, na WhatsApp napisała i dodała zdjęcie zimy w Gliwicach, pisząc, że Rysiek znowu w szpitalu, ale nie spodziewałam się, że za chwilę go nie będzie, gdyż ostatnio co chwilę bywał w szpitalu, ale wracał do domu. W wielu miejscach przy okazji różnych spotkań Towarzystwa towarzyszyły nam rozmowy i radość. Rysiek miał specyficzny sposób wypowiadania się, wydłużony, nie każdy wsłuchiwał się w to, co mówił, a miał wiele do powiedzenia ciekawych rzeczy. Ja Go zawsze słuchałam, może to nas zbliżyło jako przyjaciół. Dzisiaj mało kto umie słuchać, a gdy mówią, to zwykle skrótami, często z tego nic nie wynika.

Pamiętam gdy pojechaliśmy do Bydgoszczy na pogrzeb naszego kolegi z Zarządu Głównego POLILKO, tam też był Rysiu z żoną Anią. Oni pojechali pociągiem, a powrót do domu mieli trudny, więc z mężem zaproponowaliśmy przejazd do Poznania z nami samochodem, potem u nas kilka godzin w naszym domu odpoczynku. Ten czas wspaniale razem spędziliśmy. Mój mąż, wieloletni projektant lotnisk, a Rysiu lotnik, mieli o czym rozmawiać, a ja z Anią też miło pogadałam tak nawiązały się przyjaźnie. Rysiu był zawsze dla mnie ostoją w działaniach stowarzyszenia, usłyszałam od Niego wiele ciepłych, dobrych słów. Ostatnie lata raczej telefonicznie, ale słyszałam Go wiedziałam, że jest. Teraz to będzie pustka. Jeszcze niedawno, gdy rozmawialiśmy o ludziach z POLILKO, którzy tworzyli tę organizacje w latach 90-tych, powiedział mi tak pięknie „POLILKO dla mnie to Ty Alina”. Jak nie czuć smutku teraz, gdy odszedł? Ale ja nie zapomnę Rysia nigdy. Czuje smutek, a jak mocno musi odczuwać to Jego rodzina, taka wspaniała i bardzo ze sobą związana. Wyrazy głębokiego współczucia dla żony Ani, dzieci i wnuków.

Alina Matysiak
były prezes Zarządu Głównego POLILKO

Andrzej w swoim wspomnieniu dołączył piękne zdjęcia Rysia, a ja załączam z dawnych lat, gdy na spotkaniach byliśmy tacy młodzi, Rysiu taki chłopak w pierwszym rzędzie, a czas nam wszystkim ucieka.

Takie informacje są dla nas wszystkich bardzo bolesne i niespodziewane. W dniu 11 grudnia 2023 r. zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, Ryszard Lisek. Był żywą legendą POL-ILKO od czasu powołania stowarzyszenia. Zawsze pogodny, pozytywnie nastawiony do życia, człowiek wielu pasji i zainteresowań, dusza towarzystwa, mający przyjaciół nie tylko w Polsce, ale zwłaszcza w Czechach i na Słowacji oraz w całej Europie. Przez kilka kadencji był skarbnikiem Zarządu Głównego POL-ILKO. Jeszcze 3 tygodnie temu spotkaliśmy się podczas posiedzenia ZG POL-ILKO w Katowicach, a na przełomie listopada i grudnia podczas Akademii Dobrych Praktyk w  Warszawie. Rodzina stomijna w Polsce poniosła bardzo wielką  i niepowetowaną stratę.

Żonie Annie oraz Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia i szczere kondolencje.

Spoczywaj w pokoju.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele pw. św. Józefa w Porębie dnia 14 grudnia 2023 r. po czym nastąpi odprowadzanie zmarłego na cmentarz parafialny.

Koleżanki i Koledzy z POL-ILKO

W sobotę 25 listopada 2023 r., w godz. 11:00-14:00 zapraszamy do udziału w akcji „Dzień Szczęśliwego Jelita”. Będzie to doskonała okazja, by wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych porad i porozmawiać ze specjalistami z zakresu zarówno profilaktyki, jak i leczenia chorób jelita grubego. Tego dnia, dzięki fundacji EuropaColon Polska, będzie można również „zwiedzić” trójwymiarowy model jelita grubego 🔎 zobacz jelito: https://europacolonpolska.pl/wizyta-jelita/ 👌 by uświadomić sobie funkcjonowanie tego narządu oraz to, na jakie objawy powinniśmy zwrócić uwagę, by uchronić się przed rozwojem nowotworu.

Zapraszamy do nowej części Szpitala od ul. Pabianickiej 62, poziom 0. WSTĘP WOLNY!

Szczegóły: https://www.kopernik.lodz.pl/dzien-szczesliwego-jelita/

Wspomnienie

W dniu 25 X 2023 r. zmarła mgr Jolanta Fryc-Martyńska, psycholog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, gdzie nasze Stowarzyszenie Stomijne ma siedzibę. W tej to Klinice mgr Jolanta z prof. Góralem i znanymi lekarzami tworzyli klub stomijny w 1979 r., a w 1987 r. utworzyli nasze Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO (obecna nazwa, a w tamtych latach zarejestrowane w Sądzie o nazwie Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią).

Całe nasze środowisko stomików jest wdzięczne mgr Joli za to, co robiła dla ludzi ze stomią. To nie tylko założenie Stowarzyszenia, ale walka o dobry sprzęt stomijny, to też to, że nauczyła nas godności życia ze stomią, postrzegania siebie i wszystkich, którzy są wokół nas, aby widzieli stomika jako człowieka pełnoprawnego. Uczyła nasze koleżanki i kolegów, jak być stomikiem, jak odnaleźć się w tej nowej po operacji sytuacji i żyć normalnie.

Miała w sobie tak dużo dobroci, dla każdego kto się z Nią spotkał. To Ona w POL-ILKO stworzyła wolontariat stomijny już w latach 90-tych. Jej oddanie dla stomików było i nadal jest w wielu sprawach Towarzystwa widoczne i tak potrzebne.

Nigdy Joli nie zapomnimy, bo nasza wdzięczność dla Niej jest ogromna. Dodam też, że moja wdzięczność i pamięć będzie zawsze. Jako prezes POl-ILKO oddziału poznańskiego, a potem jako prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego, na początku mojej działalności, bez Joli byłoby to nie możliwe. To Ona mi podpowiadała, wspierała, była moją mentorką. Umiała się wycofać, gdy zauważyła, że radzę sobie, a POL-ILKO idzie w dobrą stronę (jak nazwała, jej dziecko).

Zawsze, gdy Jej POL-ILKO potrzebowało, była dla nas jako psycholog, doradca i koleżanka, od Zarządu GŁ otrzymała Zasłużonego Honorowego Członka POL-ILKO jako jedna z pierwszych.

Jolu nigdy Cię nie zapomnimy, coraz mniej nas ze starej gwardii, ale młodszym członkom o Tobie przekazujemy wszystkie dobra jakie uczyniłaś. Jolu czuwaj nad Stowarzyszeniem tam z góry, aby rosło w siłę, a nie rozpadało się.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia,
Jola to wielka osobowość i Człowiek.

Alina Matysiak, były wieloletni prezes POL-ILKO
Poznań 31 X 2023 r.

Jola i Wolontariat 2000 rok
Jola ma prelekcję dla stomików na Kongresie EOA-POL-ILKO, 12.05.1999
dr Golusiński, Alina Matysiak, Jolanta Fryc-Martyńska, Marysia Kudlińska, prezes poznańskiego towarzystwa stomijnego, 1995

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do VII edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych.

W VII edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

 1. Płodność chorych na nowotwory
 2. Wsparcie chorego na nowotwór w uzyskiwaniu rzetelnych informacji medycznych
 3. Wzmocnienie roli pacjenta w systemie opieki onkologicznej

Termin zgłaszania projektów upływa 31 października 2023 r.

Wyniki VII edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 18 stycznia 2024 r.

Więcej informacji na stronie fundacji: https://ligawalkizrakiem.pl/

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@ligawalkizrakiem.pl.

Z żalem pożegnaliśmy naszą koleżankę Marię Kudlińską, która była przewodniczącą Oddziału Regionalnego Polilko w Poznaniu w latach 1992-2004. Był to bardzo trudny okres. Stowarzyszenie rozwijało się, jak zwykle problemy ze sprzętem, w Poznaniu działała jedna poradnia stomijna, sprzęt odbieraliśmy w punktach zlokalizowanych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej. Stomia to był temat tabu, trzeba było docierać do ludzi, aby się nie wstydzili, nie chowali po domach.

Marysia brała udział w licznych spotkaniach, wykładach, sympozjach. Współpracowała z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego. Chciała, abyśmy byli widoczni w społeczeństwie, nie zepchnięci na margines, odizolowani, wykluczeni. Byliśmy i jesteśmy częścią tego społeczeństwa, chcemy żyć pracować.

Odwiedzała oddziały chirurgii poznańskich szpitali, współpracowała z pielęgniarkami, lekarzami. Docierała do osób nowo operowanych pomagając im w akceptacji siebie, powrotem do codzienności. Była wolontariuszem pomagała pacjentom nieradzącym sobie, dzieliła się sprzętem. Wspominamy ją zawsze pogodną uśmiechniętą, pomocną. Do końca uczestniczyła w spotkaniach i włączała się w prace na rzecz Oddziału.

Zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

W związku z zakończeniem okresu przejściowego, od 1 października osoby uprawnione do wystawiania zleceń będą mogły wystawiać zlecenia jedynie w formie e-zlecenia z podpisem elektronicznym. Dotychczasowy sposób wystawiania zleceń będzie niemożliwy. W sytuacji braku dostępu do usług informatycznych NFZ lub braku podpisu elektronicznego, zlecenie będzie można wystawić odręcznie na aktualnym wzorze zlecenia: Pusty wzór zlecenia od 1 lipca 2023 r. e-zlecenie. Zlecenie wystawione papierowo należy potwierdzić w dowolnym OW NFZ (skan/e-mail).

Link do komunikatu Centrali NFZ: Komunikat.

Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 października 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 października 2023 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

Powyższe oznacza, że od 1 października 2023 r. osoby wystawiające zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne mają obowiązek podpisać zlecenie jedną z form określonych w art. 38 ust. 4d ustawy o refundacji, tj.:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2) podpisem zaufanym albo

3) z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (certyfikat e-ZLA).

Informujemy, że usługi eZWM obsługują 3 formy podpisu. Od dostawcy oprogramowania zależy jakie podpisy elektroniczne udostępni w swojej aplikacji dla świadczeniodawcy. Natomiast wystawiając zlecenie w aplikacji ap-zz można obecnie korzystać z podpisu profilem zaufanym.

Od 1 października 2023 r. wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie papierowej będzie możliwe tylko i wyłączne w przypadkach określonych w art. 38 ust. 4c ustawy o refundacji, tj.:

1) braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach,

2) braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.

Przypominamy również, że w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Nadal pozostaje możliwość przekazania zlecenia do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

2. Tydzień Godności Osób ze Stomią w Polsce (1-7 października 2023 r.)

Player

 

Czat

Tydzień Godności 2023 - program

Kontynuujemy nasz projekt Tygodnia Godności Osób ze Stomią w Polsce, który zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku. Naszym głównym celem jest zwiększanie świadomości i edukacja samych osób ze stomią w Polsce, ale przede wszystkim całego społeczeństwa oraz przedstawicieli Parlamentu i wszystkich instytucji publicznych. Procesy te są na pewno trudne i długotrwałe, ale jesteśmy zdeterminowani, aby je kontynuować. Pewne zmiany w refundacji wyrobów medycznych (zwłaszcza środków do zaopatrzenia stomii), które nastąpiły od początku 2023 roku są przejawem wprowadzania dobrych standardów. Nie jesteśmy z nich do końca zadowoleni, ale mając na względzie wstępny projekt i jego ewentualne reperkusje dla pacjentów, przyjmujemy kompromisowe rozwiązanie. Oczywiście zamierzamy dalej pracować w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów ze stomią, zwłaszcza osób z urostomią i ileostomią.

Pragniemy też odnotować bardzo pozytywny odzew ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu stomików do toalet dla osób niepełnoprawnych oraz dostosowania ich do potrzeb osób ze stomią. Właśnie w przypadku stomików jest to sprawa niezwykle istotna, bo wymiana sprzętu stomijnego wymaga w miarę higienicznych i przestronniejszych pomieszczeń oraz dostępu do umywalki w toalecie, a nie poza nią!

Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że nasz projekt został w ubiegłym roku nagrodzony przez Europejskie Stowarzyszenie Stomijne w ramach obchodów Światowego Dnia Stomijnego. Pragniemy też podziękować za stałe wsparcie i pomoc w naszych staraniach dla Pana Profesora Tomasza Banasiewicza, Ambasadora Tygodnia, Honorowego Członka POL-ILKO. Składamy też wyrazy uznania za zaangażowanie i Patronat Honorowy dla Pana Bartłomieja Chmielowca - Rzecznika Praw Pacjenta oraz Pani Małgorzaty Bocheńskiej – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych. Dziękujemy też naszym Partnerom za poparcie naszych działań i inicjatyw.

Co chcemy propagować w Tygodniu?

 1. Prawo stomików do godnego i pełnego aktywności życia, co jest realizacją zapisów Międzynarodowej Karty Osoby ze Stomią.
 2. Większą otwartość społeczeństwa na stomików oraz samych stomików na pełną aktywność i udział w życiu społecznym oraz zawodowym.
 3. Chcemy też propagować zdrowy, aktywny tryb życia oraz większy udział Polaków w badaniach profilaktycznych, zwłaszcza w przypadku kolonoskopii. To jest temat bardzo ważny, a niestety świadomość Polaków w tym temacie i zgłaszalność na badania jest tragiczna!

Jakie działania są planowane?

 1. Spotkania w oddziałach regionalnych POL-ILKO.
 2. Seminaria i webinaria z lekarzami, pielęgniarkami.
 3. Kampania informacyjna w Internecie, w tym do innych organizacji i grup pacjentów.

Ambasador Tygodnia – prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Honorowy Patronat:

 • Pan Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta
 • Pani Małgorzata Bocheńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Partnerzy:

 • European Ostomy Association
 • Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym
 • Europacolon Polska
 • Fundacja Ludzie dla Ludzi

Tydzień Godności 2023 plakat

Informacja o pierwszej edycji Tygodnia 2022 r.

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Za szybko...

W dniu 16 czerwca odeszła od nas Jolanta Matalewska. Była prezesem Oddziału POL- ILKO w Szczecinie oraz przez 8 lat sekretarzem generalnym POL-ILKO. Przede wszystkim była bardzo serdeczną, pozytywnie nastawioną do życia Osobą, której pasją było pomaganie innym stomikom. Rodzina stomjna w Polsce poniosła wielką stratę.

Rodzinie i Najbliższym składamy szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z zarządu głównego POL-ILKO