Tydzień Godności Osób ze Stomią w Polsce 2023

2. Tydzień Godności Osób ze Stomią w Polsce (1-7 października 2023 r.)

Player

 

Czat

Tydzień Godności 2023 - program

Kontynuujemy nasz projekt Tygodnia Godności Osób ze Stomią w Polsce, który zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku. Naszym głównym celem jest zwiększanie świadomości i edukacja samych osób ze stomią w Polsce, ale przede wszystkim całego społeczeństwa oraz przedstawicieli Parlamentu i wszystkich instytucji publicznych. Procesy te są na pewno trudne i długotrwałe, ale jesteśmy zdeterminowani, aby je kontynuować. Pewne zmiany w refundacji wyrobów medycznych (zwłaszcza środków do zaopatrzenia stomii), które nastąpiły od początku 2023 roku są przejawem wprowadzania dobrych standardów. Nie jesteśmy z nich do końca zadowoleni, ale mając na względzie wstępny projekt i jego ewentualne reperkusje dla pacjentów, przyjmujemy kompromisowe rozwiązanie. Oczywiście zamierzamy dalej pracować w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów ze stomią, zwłaszcza osób z urostomią i ileostomią.

Pragniemy też odnotować bardzo pozytywny odzew ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu stomików do toalet dla osób niepełnoprawnych oraz dostosowania ich do potrzeb osób ze stomią. Właśnie w przypadku stomików jest to sprawa niezwykle istotna, bo wymiana sprzętu stomijnego wymaga w miarę higienicznych i przestronniejszych pomieszczeń oraz dostępu do umywalki w toalecie, a nie poza nią!

Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że nasz projekt został w ubiegłym roku nagrodzony przez Europejskie Stowarzyszenie Stomijne w ramach obchodów Światowego Dnia Stomijnego. Pragniemy też podziękować za stałe wsparcie i pomoc w naszych staraniach dla Pana Profesora Tomasza Banasiewicza, Ambasadora Tygodnia, Honorowego Członka POL-ILKO. Składamy też wyrazy uznania za zaangażowanie i Patronat Honorowy dla Pana Bartłomieja Chmielowca - Rzecznika Praw Pacjenta oraz Pani Małgorzaty Bocheńskiej – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych. Dziękujemy też naszym Partnerom za poparcie naszych działań i inicjatyw.

Co chcemy propagować w Tygodniu?

 1. Prawo stomików do godnego i pełnego aktywności życia, co jest realizacją zapisów Międzynarodowej Karty Osoby ze Stomią.
 2. Większą otwartość społeczeństwa na stomików oraz samych stomików na pełną aktywność i udział w życiu społecznym oraz zawodowym.
 3. Chcemy też propagować zdrowy, aktywny tryb życia oraz większy udział Polaków w badaniach profilaktycznych, zwłaszcza w przypadku kolonoskopii. To jest temat bardzo ważny, a niestety świadomość Polaków w tym temacie i zgłaszalność na badania jest tragiczna!

Jakie działania są planowane?

 1. Spotkania w oddziałach regionalnych POL-ILKO.
 2. Seminaria i webinaria z lekarzami, pielęgniarkami.
 3. Kampania informacyjna w Internecie, w tym do innych organizacji i grup pacjentów.

Ambasador Tygodnia – prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Honorowy Patronat:

 • Pan Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta
 • Pani Małgorzata Bocheńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Partnerzy:

 • European Ostomy Association
 • Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym
 • Europacolon Polska
 • Fundacja Ludzie dla Ludzi

Tydzień Godności 2023 plakat

Informacja o pierwszej edycji Tygodnia 2022 r.

Dodaj komentarz