Pacjent

Nasze stowarzyszenie działa na rzecz pacjentów stomijnych, choć trafniej byłoby powiedzieć, że działamy na rzecz osób ze stomią, ponieważ stomia sama w sobie to nie choroba. Stomia jest chirurgicznym sposobem leczenia różnych chorób i urazów. Mówimy o pacjentach, ponieważ bywa, że osoby ze stomią nadal cierpią na choroby, który doprowadziły do wytworzenia stomii, bądź też borykają się z innymi współwystępującymi schorzeniami. Osoby ze stomią są też klientami NFZ, ponieważ stale potrzebują refundacji sprzętu stomijnego, i to stawia ich w roli pacjentów.