OR Poznań

Siedziba: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,

Adres korespondencyjny: Zdzisław Niemyt (prezes), ul. Szklarniowa 7A/3, 62-020 Jasin, tel: 694-345-378, e-mail: poznan@polilko.pl.

Informacje oddziału