Zarząd

Skład Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO na lata 2021-2025:

 • Andrzej Piwowarski - prezes
 • Dorota Kaniewska - wiceprezes
 • Violetta Kiełpińska - sekretarz generalny
 • Danuta Sajdak - skarbnik
 • Krzysztof Kozera - członek

Ponadto, zgodnie ze statutem, skład zarządu głównego uzupełniają wszyscy prezesi oddziałów regionalnych POL-ILKO.

Skład Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO na lata 2016-2020:

 • Andrzej Piwowarski - prezes, OR Kraków
 • Dorota Kaniewska - wiceprezes, OR Warszawa
 • Barbara Krakowska - sekretarz, OR Płock
 • Ryszard Lisek - skarbnik, OR Katowice
 • Jolanta Matalewska - członek, OR Szczecin

Główna Komisja Rewizyjna:

 • Stanisław Bogdan - przewodniczący
 • Mieczysław Spychaj - wiceprzewodniczący
 • Irena Walczak - sekretarz
 • Ewa Dereszniak - członek

Sąd Koleżeński

 • Zygmunt Bogacz - przewodniczący
 • Janusz Treffon - zastępca przewodniczącego
 • Eugeniusz Kotlarski - sekretarz
 • Waldemar Maniak - członek
 • Ryszard Jankowski - członek