Kluby

Adres korespondencyjny: Józef Myrlak, ul. Nawojowska 21/5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 018 443-57-93,

Spotkania w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach 12.00-14.00, ul. Batorego 77, 33-330 Nowy Sącz.