Ryszard Lisek (2023)

Takie informacje są dla nas wszystkich bardzo bolesne i niespodziewane. W dniu 11 grudnia 2023 r. zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, Ryszard Lisek. Był żywą legendą POL-ILKO od czasu powołania stowarzyszenia. Zawsze pogodny, pozytywnie nastawiony do życia, człowiek wielu pasji i zainteresowań, dusza towarzystwa, mający przyjaciół nie tylko w Polsce, ale zwłaszcza w Czechach i na Słowacji oraz w całej Europie. Przez kilka kadencji był skarbnikiem Zarządu Głównego POL-ILKO. Jeszcze 3 tygodnie temu spotkaliśmy się podczas posiedzenia ZG POL-ILKO w Katowicach, a na przełomie listopada i grudnia podczas Akademii Dobrych Praktyk w  Warszawie. Rodzina stomijna w Polsce poniosła bardzo wielką  i niepowetowaną stratę.

Żonie Annie oraz Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia i szczere kondolencje.

Spoczywaj w pokoju.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele pw. św. Józefa w Porębie dnia 14 grudnia 2023 r. po czym nastąpi odprowadzanie zmarłego na cmentarz parafialny.

Koleżanki i Koledzy z POL-ILKO

Dodaj komentarz