Pożegnania

Niestety otrzymaliśmy bardzo smutą wiadomość o śmierci Anny Żyłowskiej, prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, Oddział w Szczecinie.  Była osobą niezwykle zaangażowaną w poprawę standardów leczenia chorób nowotworowych w Polsce.  Była zawsze pomocna w sytuacjach kryzysowych dla wielu pacjentów. Tak naprawdę bardziej troszczyła się o zdrowie i szczęście innych, a troskę o siebie zostawiała na koniec.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Dotarła do nas niezwykle smuta wiadomość o śmierci Pana Doktora Andrzeja Andrzejewskiego, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Medycznego, II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego  w Lublinie. Pan Doktor był jednym z największych Przyjaciół stomików w Polsce. Aktywnie pomagał
i angażował się w nasze sprawy na forum krajowym i lokalnym w Lulinie. Został też nagrodzony  tytułem Honorowego Członka POL-ILKO. Czujemy  ogromny żal i ból z powodu Jego odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Dotarła do nas bardzo smuta wiadomość o śmierci Jána Čačko, wieloletniego Prezesa Słowackiego Stowarzyszenia Stomijnego SLOVILCO. Jan był od zaangażowany w ruch stomijny na Słowacji od 30 lat. Łączyły Go bardzo dobre kontakty ze stomikami z Czech oraz Polski. Był niezwykle ciepłym, lubianym oraz towarzyskim człowiekiem. Zawsze pełen energii, zapału oraz pomysłów na działanie. Sprawdzał się jako organizator wielu spotkań stomików z Polski, Czech i Słowacji. Czujemy  ogromny żal i ból z powodu Jego odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Żonie Marcie oraz Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

św. p. Halina Górka

W dniu 22 sierpnia 2021 r. przeżywszy 86 lat, zmarła Halina Górka, wieloletnia skarbniczka Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Warszawie. Była wspaniałą, życzliwą osobą, bardzo poważnie traktującą pracę społeczną, którą wykonywała. W 2015 roku zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, ale zawsze chętnie służyła doświadczeniem, radą i pomocą swojej następczyni. Będzie nam Ciebie brakowało, Halinko. Cześć Jej pamięci !!!

Prezes Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Warszawie
Dorota Kaniewska

Dotarła do nas bardzo smuta wiadomość o śmierci Jacka Gugulskiego, wieloletniego Prezesa Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Przez wiele lat zmagając się z chorobą był jednym z najbardziej aktywnych i oddanych Pacjentów pracujących dla dobra innych chorych i potrzebujących.

Był zawsze pełen energii, zapału oraz pomysłów na działanie i nowe rozwiązania. Cieszył się dużym szacunkiem oraz uznaniem wśród kolegów i koleżanek z wielu organizacji pacjentów z całego kraju, jak również wielu decydentów. W ostatnich kilku latach choroba uderzyła ze zdwojoną siłą i przeszkodziła w Jego planach. Odczuwamy wielką stratę i ból z powodu Jego odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mieczysława Więckowskiego, Prezesa Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Kielcach.  Był najstarszym Prezesem wśród naszej stomijnej rodziny. Zapamiętamy Go jako niezwykle barwną i nietuzinkową Osobę. Zawsze pogodny, uśmiechnięty i towarzyski. Przez wiele lat oddawał się pracy w zarządzie
w Kielcach, gdzie organizował szereg przedsięwzięć dla stomików z regionu oraz całego kraju. Nie było dla Niego rzeczy niemożliwych. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie oraz najbliższym Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 7 grudnia 2020 r., o godzinie 11.30 w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Zarząd Główny POL-ILKO

Dotarła do nas bardzo smuta wiadomość o tragicznej śmierci Danuty Kupis. Przez wiele lat była przewodniczącą, potem prezesem oddziału w Płocku (do roku 2016), a ostatnią kadencję wiceprezesem. Znaliśmy ją jako niezwykle oddaną, sumienną i zaangażowaną w sprawy stomików osobę. Była uosobieniem spokoju i cierpliwości, niezwykle doświadczoną życiowo. Jednak zawsze miała czas na pomoc i wsparcie dla innych stomików. Jej poświęcenie, upór i konsekwencja w działaniu były godne naśladowania. Cieszyła się dużym szacunkiem oraz uznaniem wśród członków oddziału w Płocku, a także kolegów i koleżanek z całego kraju. Odczuwamy wielką stratę i ból z powodu Jej odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 23 października 2020 r. zmarł

Jerzy Kasprzak

Prezes Zarządu Głównego POLiLKO w latach 2004-2008 Człowiek odnoszący się do każdego z wielkim szacunkiem, powagą i kulturą. W okresie sprawowania funkcji starał się o zwiększenie limitu na sprzęt stomijny oraz zniesienie podatku VAT. Pracował przy opracowaniu nowego statutu stowarzyszenia. Współpracował wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszeń: Federacji Stowarzyszenia Amazonki, Stowarzyszenia Wspierające Chorych na Chłoniaki,  Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową – w pracach związanych z powstaniem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Był koordynatorem Wolontariatu. Żegnamy Cię Jurku, zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

(Z uwagi na panującą epidemię nie jest znany termin pogrzebu, w którym uczestniczyć może tylko nieliczna ilość osób.)

Alicja Smolarkiewicz

Z wielkim smutkiem i żalem oraz niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, Barbary Krakowskiej. Od wielu lat była niezwykle zaangażowana w działalność POL-ILKO. Najpierw lokalnie, będąc Prezesem Oddziału w Płocku, a od przeszło już 4 lat łącząc to z funkcją Sekretarza Generalnego POL-ILKO. Jej pogoda ducha, optymizm i pozytywna energia udzielały się nam wszystkim. Nie było dla Niej rzeczy niemożliwych. Basia odeszła od nas w czwartek 3 września 2020 r. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. o godz. 10.00 na cmentarzu komunalnym w Płocku.

Mężowi, Rodzinie oraz Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia i nasze szczere kondolencje.

Kwiryn Buzalski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku odszedł od nas - w wieku 90 lat - Kwiryn Buzalski, wieloletni prezes Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Koszalinie.

Był Człowiekiem, który z wielką pasją, oddaniem i poświęceniem pracował na rzecz innych potrzebujących oraz najstarszym aktywnym prezesem. Jego witalność, pogoda ducha i optymizm były dla nas przykładem oraz inspiracją do działania.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi Zmarłego łączymy się w bólu oraz składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO