Członkostwo

Zapraszamy do przyłączania się do grona naszych członków. Im więcej nas będzie, tym większą siłę oddziaływania będziemy mieli i tym więcej na rzecz całego środowiska stomijnego będziemy mogli zrobić. Nasz głos będzie lepiej słyszany, a my jako stowarzyszenie będziemy mieć większą "siłę przetargową" w rozmowach i negocjacjach np. z Ministerstwem Zdrowia czy innymi instytucjami i organizacjami, które mają wpływ na jakość życia pacjentów, choćby na ich dostęp do sprzętu stomijnego.

Członkostwo w stowarzyszeniu następuje poprzez przystąpienie w szeregi jednego z oddziałów regionalnych. Lista oddziałów znajduje się na tej stronie. Prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i dostarczenie jej do najbliższego oddziału. W tym celu prosimy skontaktować się z przedstawicielem oddziału i umówić na spotkanie. Większość oddziałów organizuje spotkania dla członków i sympatyków i to może być okazja do bliższego poznania się oraz dostarczenia deklaracji członkowskiej. Deklarację można także przesłać pocztą na adres oddziału.

Członkiem Pol-ilko może zostać każda osoba, niezależnie od tego, czy ma stomię, czy nie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna).

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO z dnia 29 czerwca 2019 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 40 zł roczne, począwszy od roku 2020. Składka członkowska jest wpłacana do właściwego oddziału.

Jeśli w Twojej okolicy nie ma oddziału towarzystwa, może masz dość zapału, by taki oddział zorganizować i poprowadzić? Jeśli tak, skontaktuj się z Zarządem Głównym (polilko@polilko.pl).

Deklaracja członkowska (plik doc)

Statut Pol-ilko (plik pdf)