OR Katowice

W dniu 8.12.2022 r odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe w OR w Katowicach. Wraz z nami uczestniczył Prezes ZG POL-ILKO Andrzej Piwowarski. Podzieliliśmy się wszyscy opłatkiem, wypiliśmy barszcz, zjedliśmy krokieta. Smaczny był również jabłecznik. Po części oficjalnej uświetnił naszą uroczystość występ zespołu Ślązaczek z Pałacu Młodzieży w Katowicach. Wspólne śpiewanie kolęd zakończyło nasze Świąteczne spotkanie. Wszyscy spędziliśmy bardzo miło i sympatycznie dwie godziny tej uroczystości. Ze wspaniałymi emocjami pożegnaliśmy się i udaliśmy się do naszych rodzin.

Stomicy w Katowicach pragną zaprosić na swoje spotkania, które odbędą się w terminach:

20 października 2022 r., godz 11

17 listopada 2022 r., godz 11

1 grudnia 2022 r., godz 11

Skarbek - spotkanie opłatkowe.

Zapraszamy nowych stomików i ich rodziny

ul. Kopernika 14, COP - Centrum Organizacji Pozarządowej w Katowicach

Stomicy z Katowic byli uczestnikami wycieczki rowerowej, której organizatorem był prezes Pol-ilko Andrzej Piwowarski. Zaproszeni również byli Słowacy, Czesi oraz Węgrzy. Dla osób, które nie posiadały rowerów, były przygotowane wycieczki piesze.

Uczestniczyliśmy w spływie przełomem Dunajca, zwiedziliśmy zamek św. Kingi oraz w Czorsztynie, pogoda była upalna, wszyscy wrócili zadowoleni.

W dniu 17.06.2021 r. w Katowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Stomijnego w OR/ Katowice.

OR Katowice Zarząd 2021
Na zdjęciu od lewej: Ewa Sienicka (prezes zarządu), Barbara Ząbroń (sekretarz), Ewa Grycz (wiceprezes), Janusz Treffon (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Elżbieta Krybus (skarbnik), Beata Czelny (członek Komisji Rewizyjnej)

Po przywitaniu wszystkich obecnych członków, pani prezes Ewa Sienicka przedstawiła porządek obrad oraz regulamin spotkania, co zostało przyjęte przez aklamację. Przewodniczącym zebrania został pan Janusz Treffon, a na sekretarza zebrania wybrano panią Ewę Grycz. Sprawozdanie z działalności OR/ Katowice w latach 2016-2021 r. przedstawiła p. Ewa Sienicka. Sprawozdanie finansowe odczytała skarbnik p. Elżbieta Krybus. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił p. Janusz Treffon. Wszystkie sprawozdania przyjęto jednogłośnie przez aklamację.

Następnie przystąpiono do wyboru kandydatów do Zarządu Oddziału, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po czym odbyła się dyskusja.

Po ogłoszeniu przez przewodniczącego p. Janusza Treffona 20 minutowej przerwy na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej ogłoszono nowy skład Zarządu Oddziału Regionalnego w Katowicach:

prezes: p. Ewa Sienicka
wiceprezes: p. Ewa Grycz
sekretarz: p. Barbara Ząbroń
skarbnik: p. Elżbieta Krybus
członek: p. Ryszard Binder
członek: p. Piotr Kocur
członek: p. Grzegorz Łydka

oraz nowy skład Komisji Rewizyjnej:

przewodniczący: p. Janusz Treffon
członek: p. Beata Czelny
członek: p. Grażyna Nikodem
Opracowała: Ewa Grycz
wiceprezes OR/Katowice