Sprzęt stomijny

Nazwa "sprzęt stomijny" przyjęła się do określania wszelkich akcesoriów potrzebnych do zaopatrzenia stomii. Są to przede wszystkim worki stomijne, ale także rozmaite kosmetyki, środki pielęgnacyjne i inne akcesoria wykorzystywane w pielęgnacji stomii.

Każdy stomik, aby móc sprawnie funkcjonować, potrzebuje sprzętu wysokiej jakości. Są różne rodzaje stomii, pacjenci mają różne potrzeby wynikające z różnej budowy anatomicznej, różnych wymagań związanych z wyłonioną stomią, odmiennego stylu życia. Jest też dużo różnych typów sprzętu stomijnego.

Każdy pacjent ma prawo swobodnego wyboru takiego sprzętu, który najlepiej odpowiada jego potrzebom. Często wymaga to, zwłaszcza w początkowym okresie od wyłonienia stomii, wypróbowania różnych rozwiązań i różnych producentów.

Obecnie na rynku dostępne są wyroby kilku producentów. W większości przypadków na stronach internetowych tych firm znajduje się wiele cennych informacji na temat pielęgnacji stomii oraz oferowanych produktów.

Dostępne są też bezpłatne infolnie, za których pośrednictwem możecie uzyskać więcej informacji na temat doboru sprzętu stomijnego, ale także uzyskać profesjonalne porady dotyczące problemów z zaopatrzeniem stomii.

Informacji o infoliniach szukajcie na stronach internetowych producentów sprzętu.

Potrzeby w zakresie sprzętu stomijnego są bardzo zindywidualizowane. Dotyczy to także ilości potrzebnych worków i kosmetyków. Przeczytajcie apel Jurka Kasprzaka w sprawie sprzętu stomijnego.

Dodaj komentarz