OR Kraków

Siedziba: ul. Pomorska 1, 30-039 Kraków, Salon Medyczny Life+

Adres korespondencyjny: Grażyna Włodarczyk, ul. Stachiewicza 17/102, 31-303 Kraków, tel. 0502 338-436, e-mail: krakow@polilko.pl.

Miejsce spotkań: Kraków, ul. Pomorska 1 (przy placu Inwalidów).

Informacje oddziału