OR Kielce

Siedziba: vacat.

Adres korespondencyjny: vacat, e-mail: kielce@polilko.pl.

Skład Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Kielcach (2018 - obecnie vacat):

Mieczysław Więckowski – Prezes
Andrzej Kosierkiewicz – Wiceprezes
Barbara Tomaszewska – Sekretarz
Lucyna Tabarkiewicz – Skarbnik
Krystyna Siejek – Członek

Informacje oddziału