Historia

Historia ruchu stomijnego ma swoje początki w latach 50-tych naszego wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych oraz w Danii ludzie, którym przyszło żyć ze stomią zaczęli spotykać się ze sobą i tworzyć grupy, mające na celu wzajemne wspieranie się w nowej sytuacji życiowej.

Prof. Roman Góral

goralPrekursorem i ojcem ruchu stomijnego w Polsce był prof. dr hab. Roman Góral, który przez 13 lat kierował Kliniką Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Profesor Góral operował wielu chorych i wielu osobom wytworzył stomię. Wiedział, że dobrze przeprowadzona operacja to początek drogi i że ludziom po operacjach potrzebna jest dalsza pomoc. W marcu 1979 roku w sali biblioteki przy Klinice kierowanej przez Profesora spotkali się ludzie żyjący z ileostomią oraz lekarze. Pierwsze spotkania pokazały ogrom problemów z jakimi po operacjach muszą borykać się pacjenci. Najgorszy był brak sprzętu. Drugim problemem był niedosyt informacyjny.

Także w Poznaniu jesienią 1981 roku powstała pierwsza w  naszym kraju Poradnia dla chorych ze stomią, tutaj wydano pierwszą w języku polskim broszurę instruktażową pt. „Jak żyć ze stomią”.

Zdarzenia te zapoczątkowały działalność Klubu Pacjentów z Ileostomią. Od połowy lat 80-tych coraz żywsze było dążenie do stworzenia krajowej organizacji o profilu podobnym do organizacji stomijnych działających już na świecie. Działały już grupy osób ze stomią w różnych miastach, jednak był to okres nie sprzyjający rejestrowaniu tego rodzaju działalności. Dlatego Towarzystwo jako organizacja ogólnokrajowa oraz jego Statut zostały zarejestrowane dopiero w grudniu 1987 roku w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu pod numerem RST 140. Aktualnie Towarzystwo jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076005 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa wybrano profesora Romana Górala z Poznania. Po jego śmierci funkcję przewodniczącego przejęła Ewa Degórska-Szewczyk z Łodzi. Następnie Przewodniczącą Zarządu Głównego POL-ILKO była Alina Matysiak z Poznania, a po niej funkcje tę pełnił Jerzy Kasprzak.

matysiakAlina Matysiak przewodnicząca Zarządu Głównego w trzech kadencjach:

marzec 1992 - marzec 1996
marzec 1996 - maj 2000
maj 2000 - listopad 2004
Od listopada 2004 - Past Prezydent Polilko

W tym czasie Towarzystwo urosło w siłę, powstało 20 oddziałów regionalnych. Jest znane nie tylko wsród ludzi ze stomią, ale i w społeczeństwie. Ma duże znaczenie we władzach Światowych Towarzystw Stomijnych IOA. Prace Towarzystwa POL-ILKO i wolontariatu stomijnego pomagają w lepszej jakości życia ze stomią.

 


Władze POL-ILKO

Skład Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO na lata 2012-2016:

 • Andrzej Piwowarski - prezes, OR Kraków
 • Janusz Drużycki - wiceprezes, OR Warszawa
 • Jolanta Matalewska - sekretarz, OR Szczecin
 • Ryszard Lisek - skarbnik, OR Katowice
 • Dorota Kaniewska - członek, OR Warszawa

Główna Komisja Rewizyjna:

 • Irena Walczuk - zastępca przewodniczącego
 • Grażyna Marczak - sekretarz
 • Stanisław Bogdan - członek

Sąd Koleżeński

 • Zygmunt Bogacz - przewodniczący
 • Bożena Kralka - zastępca przewodniczącego
 • Eugeniusz Kotlarski - sekretarz
 • Stanisław Majewski - członek
 • Waldemar Maniak - członek

Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO 2008-2012

 • Prezes - Andrzej Piwowarski (OR Kraków)
 • Wiceprezes - Dorota Kaniewska (OR Warszawa)
 • Sekretarz - Jolanta Matalewska (OR Szczecin)
 • Skarbnik - Ryszard Lisek (OR Katowice)
 • Członek Zarządu - Stanisław Bogdan (OR Białystok)

Zarząd 2008-2008

Zarząd Główny 2004-2008

Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO

kasprzakJerzy Kasprzak

 

 

 

 

 • Jerzy Kasprzak - OR Poznań - Przewodniczący
 • Helena Pawlak - OR Łódź - Z-ca Przewodniczącego
 • Ryszard Jankowski - OR Białystok - Sekretarz Generalny
 • Krystyna Kowalczyk - OR Łódź - Skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego

 • Stanisław Bogdan - OR Białystok - Członek
 • Małgorzata Miciak - OR Rzeszów - Członek
 • Lechosław Orłowski - OR Płock - Członek
 • Stanisław Puls - OR Bydgoszcz - Członek
 • Grażyna Romaniuk - OR Zielona Góra - Członek

Komisja Rewizyjna

 • Waldemar Maniak - OR Zielona Góra - Przewodniczący
 • Jadwiga Stobińska - OR Łódź - Z-ca Przewodniczącego
 • Jan Karamać - OR Olsztyn - Sekretarz
 • Wanda Cieplińska - OR Lipno - Członek
 • Zygmunt Bogacz - OR Tarnobrzeg - Członek

Sąd Koleżeński

 • Dorota Kaniewska - OR Warszawa - Przewodnicząca
 • Dionizy Chodorowski - OR Konin - Z-ca Przewodniczącej
 • Mirosława Pękosz - OR Gorzów - Sekretarz
 • Zdzisław Matuszak - OR Poznań - Członek
 • Eugeniusz Kotlarski - OR Kielce - Członek

Władze Pol-Ilko kadencji 2000-2004

Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO

 • Przewodnicząca Zarządu Głównego POL-ILKO - ALINA MATYSIAK
 • Z-ca Przewodniczącego - JERZY KASPRZAK
 • Sekretarz Generalny - ANNA HEBDOWSKA
 • Skarbnik - WOJCIECH RATAJCZAK

Członkowie Zarządu Głównego

 • Stanisław Majewski
 • Jan Kalinowski
 • Ryszard Jankowski
 • Dionizy Chodorowski
 • Wiesława Piaszczyk

Komisja Rewizyjna

 • Leon Ignaszak - Przewodniczący - O.R. Poznań
 • Zbigniew Białecki - Z-ca Przewodniczącego - O.R. Łódź
 • Maria Kowalczyk - Sekretarz - O.R. Łódź
 • Waldemar Maniak - Członek - O.R. Zielona Góra
 • Władysław Szutta - Członek - O.R. Zielona Góra

Sąd Koleżeński

 • Ireneusz Marczak - Przewodniczący - O.R. Lublin
 • Ryszard Lisek - Z-ca Przewodniczącego - O.R. Katowice
 • Bogusława Ziemba - Członek - O.R. Łódź