OR Poznań

Spotkanie Zarządu Oddziału POL-ILKO Poznań odbyło się w dniu 30.XI.2022 r., a celem tego spotkania było ustalenie prac tego Oddziału na następny rok, jak i w tym roku spotkania Świąteczno-Noworocznego w dniu 9.XII.2022 r. dla członków Oddziału.

Wiele spraw poruszono, szczególnie sprawę sprzętu stomijnego i nowych przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzanych rozporządzeń. Rozmawialiśmy też o życiu ludzi ze stomią oraz o tym, jak uatrakcyjnić spotkania członków w oddziale i pozyskiwać nowych.

Praca na rzecz ludzi ze stomią jest wykonywana przez zaangażowane w to osoby niosące pomoc innym, charytatywnie bez wynagrodzeń i dla wszystkich. Wszyscy Stomicy otrzymują sprzęt stomijny nieodpłatnie dzięki staraniom tej Organizacji POLILKO, niestety nieliczni są członkami Stowarzyszenia Stomijnego, a siła jest też w ilości i pracy naszego Stowarzyszenia.

Inicjatorem tego spotkania był prezes Oddziału Poznańskiego POLILKO, Zdzisław, i skarbnik Małgorzata. Zaprosili do współpracy Alicję (poprzednia Prezes Oddziału, niestety nie mogła przyjść, choroba z Nią wygrała) i Alinę (długoletnia prezes Zarządu Głównego POL-ILKO). Taka współpraca to miłe i potrzebne działania dla dobra wszystkich członków POL-ILKO w Oddziale POL-ILKO Poznań.

Zdjęcia z tego miłego i owocnego spotkania: Prezes Zdzisław, v-ce prezes Bogumiła, Małgorzata skarbnik, członek Zarządu Krystyna i ja wspomagająca, Alina.

OR Poznań - spotkanie 11.2022
OR Poznań - spotkanie 11.2022
OR Poznań - spotkanie 11.2022
OR Poznań - spotkanie 11.2022

OR Pol-ilko w Poznaniu rozpoczął swój Tydzień Godności Osób ze Stomią od spotkania ze stomikami z Poznania i okolic. Prezes Zdzisław Niemyt wprowadził i zachęcił wszystkich uczestników na webinary odbywające się w dniach: 1-7 października 2022 r., na których wybitni specjaliści poruszą tematy:

  • dylematy stomików w sprawie odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego, zamknięcie stomii,
  • najczęściej popełniane błędy w pielęgnacji stomii,
  • prawa pacjenta w polskim systemie prawnym.

 Jeszcze wiele innych ciekawych informacji związanym z tym tematem.

W dniu 2.09.2021 r. po długiej przerwie spowodowanej pandemią spotkali się członkowie Polskiego Towarzystwa Stomijnego Polilko Oddział Regionalny w Poznaniu. Odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału na którym, w związku z mijającą kadencją oraz ustępującym Zarządem wybraliśmy nowe władze.

Po wysłuchaniu sprawozdań merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej przedstawionych przez ustępujący Zarząd, przyjętych przez obecnych, wybraliśmy nowy Zarząd w osobach:
Zdzisław Niemyt - Prezes Zarządu
Bogumiła Chojnowska - Z-ca Prezesa
Krystyna Ziamska - członek Zarządu
Katarzyna Łakomiec - sekretarz
Małgorzata Arska-Kotlińska - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Alina Matysiak
Alicja Smolarkiewicz

Przedstawiliśmy Delegata na Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego, które odbędzie się w Warszawie w dniu 08.09.2021 r.

Po dyskusji i sprawach bieżących zebranie zakończono, przedstawiając następny termin spotkania tj. 2.12.2021 r.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

Witam i pozdrawiam wszystkich stomików.

Szczególnie zwracam się do członków Oddziału Regionalnego w Poznaniu. Wobec szerzącej się pandemii (coraz więcej zachorowań w Poznaniu i powiecie) w dalszym ciągu zachowajmy ostrożność i nie będziemy spotykać się w najbliższym czasie, być może do końca roku. Decyzja moja podyktowana jest nie tylko troską o nasze zdrowie - jesteśmy w grupie ryzyka, zaczną się z nadejściem jesieni przeziębienia, grypa itp., ale także nie chcę narażać innych. Firma POFAM udostępniając nam pomieszczenia, w którym odbywają się nasze spotkania nie jest w stanie zabezpieczyć nam pomieszczenia, gdzie możemy zachować obowiązujące odstępy, jest to także Zakład Pracy Chronionej zatrudniający pracowników niepełnosprawnych, co może być i dla nich zagrożeniem.

Nie znaczy to wcale, że pozostaniemy pozbawieni kontaktów miedzy sobą. Są telefony, poczta e-mail, a nawet droga korespondencyjna. Pozostaję otwarta - dzwońcie, możecie pisać, informować, czy nie macie kłopotów z e-zleceniami, sprzętem, a może po prostu porozmawiać. Podaję telefony członków Zarządu: Alicja 600-696-178, stacjonarny 618-77-77-36, Ewa 618- 33-18-09, kom 782-088-580, Leszek 606 976 928, Zdzisław 694-345-378. Gorąco Was pozdrawiam, życzę zdroooowia, dbajmy o siebie i do ZOBACZENIA.

Alicja

Polskie Towarzystwo Stomijne Oddział w Poznaniu informuje, że dysponujemy maseczkami jednorazowymi, które możemy przekazać zainteresowanym członkom Towarzystwa nieodpłatnie. Fundatorem maseczek jest firma Coloplast, której bardzo dziękujemy za troskę o nasze zdrowie w czasie epidemii. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 618 777736, 600696178.

A. Smolarkiewicz

5 marca 2020 r. zgodnie z naszym oddziałowym programem spotkali się członkowie Polskiego Towarzystwa Stomijnego Polilko O/w Poznaniu. Niestety było nas niewielu z powodów różnych, ale przede wszystkim szalejącej grypy i przeziębień - nie mogliśmy przeprowadzić Walnego Zgromadzenia.

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomił akcję pt. Środy dla Profilaktyki. Z tego tytułu 18 grudnia ubiegłego roku Prezes Oddziału brała udział w tej akcji pełniąc dyżur w siedzibie NFZ. Podobnie będzie i w tym roku następny ma się odbyć 18 marca.

1 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Jak co roku w Ogrodzie Zimowym Wielkopolskiego Centrum Onkologii wspólnie z innymi Organizacjami Pacjentów mieliśmy punkt informacyjny. Otrzymaliśmy bardzo miłe podziękowanie za udział i wkład w budowanie świadomości onkologicznej w społeczeństwie i motywację pacjentów do walki z rakiem.

27.02.2020 r. Prezes Oddziału została zaproszona na Konferencję - Przełom w leczeniu Chirurgia Robotowa w Wielkopolsce - Da Vinci. Konferencja z udziałem prof. Malickiego, dyrektora WCO, władz województwa, posłów miała na celu zapoznanie obecnych z zastosowań chirurgii robotowej na przykładach operacji wykonanych w WCO.

Na spotkanie członków towarzystwa zaprosiliśmy przedstawicielkę firmy farmaceutycznej Miralex, która prezentowała wyroby wspomagające nasze dolegliwości jelitowe jak również środki pielęgnacyjne, probiotyki, kremy, maści leczące rany – szczeliny itp.

Firma Pofam wydrukowała bardzo czytelną informację, jak należy wystawić znowelizowane zlecenie na sprzęt wraz z nowym drukiem, rozdaliśmy osobom, które sygnalizowały nam o kłopotach, jakie mają w porozumiewaniu się z lekarzami rodzinnymi w tym temacie.

Prezes przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok, uprzedziła również o planowanym na początku czerwca Walnym Zgromadzeniu i wyborze zarządu na przyszłe lata. I jak zwykle przy kawie, herbacie i ciastkach toczyły się dalsze dyskusje i rozmowy.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILkO Oddział w Poznaniu organizuje spotkania dla pacjentów z: colo-ileo-uro-stomią oraz członkami i opiekunami.

Spotkania odbywają się w siedzibie firmy POFAM-Poznań przy ul. Lindego 6 – sala konferencyjna, w następujących terminach:

5 marca 2020 – godz. 12.00
4 czerwca 2020 – godz. 12.00
3 września 2020 – godz. 12.00
3 grudnia 2020 – godz. 12.00

ZAPRASZAMY
Zarząd Oddziału, tel.: 618-77-77-36, 600-696-178, 694-345-378, 606-796-926

W dniu 5 grudnia 2019 r. członkowie Oddziału Regionalnego Polilko spotkali się w siedzibie firmy POFAM-Poznań. Głównym tematem zebrania było wyjaśnienie obecnym na czym polegać ma wprowadzenie nowego sposobu realizacji Zlecenia na zaopatrzenie w sprzęt stomijny.

W tym celu zaprosiliśmy przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie bardzo  obszernie wyjaśniły, na czym polega nowelizacja rozdając również ulotki na ten temat.

Zgłaszaliśmy nasze uwagi dotyczące nowelizacji podkreślając szczególnie budzący nasze wątpliwości - wybór na co najmniej na pół roku placówki, w której deklarujemy odbiór sprzętu.

W dalszej części spotkania Prezes przekazała informacje ze spotkania Zarządu Głównego, które odbyło się 21 listopada br. w Warszawie. Minutą ciszy pożegnaliśmy również zmarłego  w październiku kolegę Kazimierza Bednarza – długoletniego byłego skarbnika.

Składając sobie życzenia jak zwykle przy kawie, herbacie i ciastkach oraz rozdaniu upominków (wszystko sponsorowane przez firmę Pofam) zakończyliśmy spotkanie.

Przy okazji Wszystkim członkom oraz rodzinom i sympatykom Polilko składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowych Spokojnych Świąt, wszelkiej pomyślności, szczęścia i radości nie tylko w Święta lecz w Całym nadchodzącym Nowym Roku.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

W dniu 5 września 2019 r. odbyło się kwartalne spotkanie członków Polilko Oddział Regionalny w Poznaniu. Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicielkę firmy Coloplast, która przedstawiła obecnym nowy sprzęt stomijny oraz środki pielęgnacyjne.

Prezes Oddziału zapoznała obecnych na spotkaniu a szczególnie osoby, które nie posługują się komputerem i internetem o aktualnościach na stronie Polilko, z ostatnimi informacjami Prezesa ZG o zgłoszonych uwagach do Ministra Zdrowia dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym świadczenia uzupełniającego 500 + dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, oraz przekazała również informację z Walnego Zgromadzenia w Kielcach, gdzie przyjęto uchwałę o podwyższeniu składki członkowskiej do 40 zł.

Ogłoszony został konkurs Onkogranty III.

O bezpiecznej kolonoskopii - przekazałam obecnym o akcji wymieniając szpitale w Poznaniu i województwie gdzie można się zbadać.

Kolega Zdzisław Niemyt podzielił się wrażeniami ze spotkania trójstronnego w Zawoi. 

Przekazałam również informację o zaproszeniu przez NFZ Poznań do udziału w konferencji w temacie:

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców;
- jakość konsumencka opieki zdrowotnej;

która miała się odbyć nazajutrz, tj. 6.09 br. W tej konferencji uczestniczyć będą Alina Martysiak i Alicja Smolarkiwicz.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz