OR Poznań

Pani Profesor Maria Litwiniuk z Wielkopolskiego Centrum Onkologii przedstawiła plan konferencji „Kobiety w onkologii – leczenie, nauka, troska” w listopadzie 2023 w Poznaniu, zapraszając grono lekarzy, ale też przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się pacjentem onkologicznym.

Alina Matysiak
Past President Pol-ILKO

WCO - plan konferencji
WCO - plan konferencji
WCO - plan konferencji
WCO - plan konferencji

W dniu 9.01.2023 r. odbyło się w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Na to spotkanie w imieniu profesora Juliana Malickiego, dyrektora WCO, zostały też zaproszone Stowarzyszenia, w tym POL-ILKO. Były też zaproszenia imiennie, gdyż od lat w tym wydarzeniu uczestniczymy (Alicja Smolarkiewicz i Alina Matysiak).

Uczestniczyli w tym spotkaniu parlamentarzyści z Wielkopolski, profesorowie z Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego p. Marek Woźniak, przewodniczący spotkania Poseł Bartłomiej Wróblewski oraz sześciu posłów z Wielkopolski, prasa i telewizja.

Profesor Julian Malicki, dyrektor WCO, przedstawił projekt i miejsce zbudowania nowego dodatkowego budynku onkologii z nowoczesnymi pomieszczeniami, hotelem, parkingiem (teraz brak, jest taki mini) w pobliżu starych budynków dla lepszego zajmowania się i leczenia pacjentów onkologicznych, a ten Ośrodek zajmuje się nie tylko chorymi z Wielkopolski, ale i z kraju, a obejmuje całą część kraju zachodniego i północnego. Dlatego rozbudowa i nowe miejsca są potrzebne dla leczenia pacjentów na najlepszym poziomie. Marszałek Województwa Wielkopolskiego objaśnił całość przedsięwzięcia oraz kolejno posłowie jak i my pacjenci wypowiadaliśmy się za tym, aby powstało rozszerzone Wielkopolskie Centrum Onkologii. Ten konkurs na rozbudowę onkologii ma otrzymać pieniądze z Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) przyjętej przez Radę ministrów (2020-2030), wspieranej przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Stąd spotkanie parlamentarzystów w WCO Poznańskim, aby ta inicjatywa dla dobra chorych mogła zaistnieć, konkurs bardzo dobrze opracowany dostał pieniądze na ten cel dla dobra ogółu.

Alina Matysiak
Past President POL-ILKO

W Poznańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w dniu 9 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia. Było to spotkanie świąteczno-informacyjne. Prezes Oddziału Zdzisław przekazał wszelkie informacje bieżące co do refundacji sprzętu stomijnego, i nie tylko, oraz ustalenia co do spotkań na rok 2023 w Poznaniu, jak i wieści z Zarządu Głównego POL-ILKO (w 2023 r. spotkania poznańskie: 10 marca, 9 czerwca, 8 września, 8 grudnia).

To spotkanie świąteczne dzięki sponsorowaniu przez firmę Welland odbyło się przy kawie, herbacie i ciastach, a że to szczególny czas, to ciasta piernikowe. Na spotkaniu był obecny przedstawiciel firmy Welland, pan mgr Wiesław Kalupa - pielęgniarz stomijny, który przedstawił firmę Welland od sprzętu stomijnego, a szczególnie zapoznał z nowościami sprzętu stomijnego tej firmy. W spotkaniu brała udział pani Klaudia Góralska z Warszawy, inżynier żywienia człowieka i oceny żywności, dietetyk. Rozmowy dotyczyły żywienia nie tylko ludzi ze stomią. Spotkanie trwało dłużej niż te, które są dla członków POL-ILKO 4 x w roku, bo w miłej, przyjacielskiej i świątecznej atmosferze chętniej dłużej się pobyło razem.

Spotkania odbywają się w siedzibie Amazonek Poznańskich, dzięki ich uprzejmości, za co bardzo dziękujemy. Mamy nadzieje, że gdy Klinika Poznańska przy ul Przybyszewskiego wybuduje już nowy budynek, znajdzie się wtenczas miejsce dla stomików, jak to bywało przed laty od powstania Stowarzyszenia.

OR Poznań - Życzenia świąteczne

Przekazujemy życzenia Świąteczno-Noworoczne: zdrowia i każdego dnia uśmiechu dla wszystkich Członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO i ich rodzin oraz dla Zarządu GŁ POL-ILKO, dla Oddziałów Regionalnych w Polsce i sympatyków od Zarządu Poznańskiego Oddziału i członków tego Oddziału.

Alina Matysiak

OR Poznań - spotkanie świąteczno-informacyjne
OR Poznań - spotkanie świąteczno-informacyjne
OR Poznań - spotkanie świąteczno-informacyjne

Spotkanie Zarządu Oddziału POL-ILKO Poznań odbyło się w dniu 30.XI.2022 r., a celem tego spotkania było ustalenie prac tego Oddziału na następny rok, jak i w tym roku spotkania Świąteczno-Noworocznego w dniu 9.XII.2022 r. dla członków Oddziału.

Wiele spraw poruszono, szczególnie sprawę sprzętu stomijnego i nowych przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzanych rozporządzeń. Rozmawialiśmy też o życiu ludzi ze stomią oraz o tym, jak uatrakcyjnić spotkania członków w oddziale i pozyskiwać nowych.

Praca na rzecz ludzi ze stomią jest wykonywana przez zaangażowane w to osoby niosące pomoc innym, charytatywnie bez wynagrodzeń i dla wszystkich. Wszyscy Stomicy otrzymują sprzęt stomijny nieodpłatnie dzięki staraniom tej Organizacji POLILKO, niestety nieliczni są członkami Stowarzyszenia Stomijnego, a siła jest też w ilości i pracy naszego Stowarzyszenia.

Inicjatorem tego spotkania był prezes Oddziału Poznańskiego POLILKO, Zdzisław, i skarbnik Małgorzata. Zaprosili do współpracy Alicję (poprzednia Prezes Oddziału, niestety nie mogła przyjść, choroba z Nią wygrała) i Alinę (długoletnia prezes Zarządu Głównego POL-ILKO). Taka współpraca to miłe i potrzebne działania dla dobra wszystkich członków POL-ILKO w Oddziale POL-ILKO Poznań.

Zdjęcia z tego miłego i owocnego spotkania: Prezes Zdzisław, v-ce prezes Bogumiła, Małgorzata skarbnik, członek Zarządu Krystyna i ja wspomagająca, Alina.

OR Poznań - spotkanie 11.2022
OR Poznań - spotkanie 11.2022
OR Poznań - spotkanie 11.2022
OR Poznań - spotkanie 11.2022

OR Pol-ilko w Poznaniu rozpoczął swój Tydzień Godności Osób ze Stomią od spotkania ze stomikami z Poznania i okolic. Prezes Zdzisław Niemyt wprowadził i zachęcił wszystkich uczestników na webinary odbywające się w dniach: 1-7 października 2022 r., na których wybitni specjaliści poruszą tematy:

  • dylematy stomików w sprawie odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego, zamknięcie stomii,
  • najczęściej popełniane błędy w pielęgnacji stomii,
  • prawa pacjenta w polskim systemie prawnym.

 Jeszcze wiele innych ciekawych informacji związanym z tym tematem.

W dniu 2.09.2021 r. po długiej przerwie spowodowanej pandemią spotkali się członkowie Polskiego Towarzystwa Stomijnego Polilko Oddział Regionalny w Poznaniu. Odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału na którym, w związku z mijającą kadencją oraz ustępującym Zarządem wybraliśmy nowe władze.

Po wysłuchaniu sprawozdań merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej przedstawionych przez ustępujący Zarząd, przyjętych przez obecnych, wybraliśmy nowy Zarząd w osobach:
Zdzisław Niemyt - Prezes Zarządu
Bogumiła Chojnowska - Z-ca Prezesa
Krystyna Ziamska - członek Zarządu
Katarzyna Łakomiec - sekretarz
Małgorzata Arska-Kotlińska - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Alina Matysiak
Alicja Smolarkiewicz

Przedstawiliśmy Delegata na Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego, które odbędzie się w Warszawie w dniu 08.09.2021 r.

Po dyskusji i sprawach bieżących zebranie zakończono, przedstawiając następny termin spotkania tj. 2.12.2021 r.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

Witam i pozdrawiam wszystkich stomików.

Szczególnie zwracam się do członków Oddziału Regionalnego w Poznaniu. Wobec szerzącej się pandemii (coraz więcej zachorowań w Poznaniu i powiecie) w dalszym ciągu zachowajmy ostrożność i nie będziemy spotykać się w najbliższym czasie, być może do końca roku. Decyzja moja podyktowana jest nie tylko troską o nasze zdrowie - jesteśmy w grupie ryzyka, zaczną się z nadejściem jesieni przeziębienia, grypa itp., ale także nie chcę narażać innych. Firma POFAM udostępniając nam pomieszczenia, w którym odbywają się nasze spotkania nie jest w stanie zabezpieczyć nam pomieszczenia, gdzie możemy zachować obowiązujące odstępy, jest to także Zakład Pracy Chronionej zatrudniający pracowników niepełnosprawnych, co może być i dla nich zagrożeniem.

Nie znaczy to wcale, że pozostaniemy pozbawieni kontaktów miedzy sobą. Są telefony, poczta e-mail, a nawet droga korespondencyjna. Pozostaję otwarta - dzwońcie, możecie pisać, informować, czy nie macie kłopotów z e-zleceniami, sprzętem, a może po prostu porozmawiać. Podaję telefony członków Zarządu: Alicja 600-696-178, stacjonarny 618-77-77-36, Ewa 618- 33-18-09, kom 782-088-580, Leszek 606 976 928, Zdzisław 694-345-378. Gorąco Was pozdrawiam, życzę zdroooowia, dbajmy o siebie i do ZOBACZENIA.

Alicja

Polskie Towarzystwo Stomijne Oddział w Poznaniu informuje, że dysponujemy maseczkami jednorazowymi, które możemy przekazać zainteresowanym członkom Towarzystwa nieodpłatnie. Fundatorem maseczek jest firma Coloplast, której bardzo dziękujemy za troskę o nasze zdrowie w czasie epidemii. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 618 777736, 600696178.

A. Smolarkiewicz