OR Białystok

Siedziba: ul. św. Rocha 3 (Centrum Współpracy), 15-950 Białystok, tel.  085 745-06-53

Adres korespondencyjny: jw.

Kontakt: Danuta Skutnik, tel. 604 967-220, e-mail: bialystok@polilko.pl

Zebranie członków odbywa się w każdy wtorek godzina 9.00-12.00.

Informacje oddziału