OR Poznań

Siedziba: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,

Adres korespondencyjny: Alicja Smolarkiewicz, Poznań, Os. Lecha 18 m 30, tel. 061 877-77-36, e-mail: poznan@polilko.pl.

Informacje oddziału