OR Poznań – spotkanie kwartalne

W dniu 5 września 2019 r. odbyło się kwartalne spotkanie członków Polilko Oddział Regionalny w Poznaniu. Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicielkę firmy Coloplast, która przedstawiła obecnym nowy sprzęt stomijny oraz środki pielęgnacyjne.

Prezes Oddziału zapoznała obecnych na spotkaniu a szczególnie osoby, które nie posługują się komputerem i internetem o aktualnościach na stronie Polilko, z ostatnimi informacjami Prezesa ZG o zgłoszonych uwagach do Ministra Zdrowia dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym świadczenia uzupełniającego 500 + dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, oraz przekazała również informację z Walnego Zgromadzenia w Kielcach, gdzie przyjęto uchwałę o podwyższeniu składki członkowskiej do 40 zł.

Ogłoszony został konkurs Onkogranty III.

O bezpiecznej kolonoskopii - przekazałam obecnym o akcji wymieniając szpitale w Poznaniu i województwie gdzie można się zbadać.

Kolega Zdzisław Niemyt podzielił się wrażeniami ze spotkania trójstronnego w Zawoi. 

Przekazałam również informację o zaproszeniu przez NFZ Poznań do udziału w konferencji w temacie:

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców;
- jakość konsumencka opieki zdrowotnej;

która miała się odbyć nazajutrz, tj. 6.09 br. W tej konferencji uczestniczyć będą Alina Martysiak i Alicja Smolarkiwicz.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

Dodaj komentarz