Ankieta dla pacjentów

W imieniu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przedstawiamy ankietę dotyczącą postaw pacjentów z chorobami przewlekłymi wobec choroby. Badanie ankietowe jest jednym z etapów programu edukacyjno-badawczego, realizowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i organizacje pacjenckie w Polsce. Jego celem jest poznanie sytuacji osób z chorobami przewlekłymi. Prosimy o uzupełnienie ankiety zgodnie ze swoimi wrażeniami i odczuciami.

Zebrane informacje są poufne, a samo narzędzie zostało skonstruowane tak, że niemożliwe będzie zidentyfikowanie osoby wypełniającej kwestionariusz.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres polilko@polilko.pl.

Ankieta Pacjenci Opiekunowie (dokument MS Word)

Dodaj komentarz