OR Poznań – spotkanie 12.2017

W dniu 7.12.2017 r. członkowie Oddziału Regionalnego Polilko w Poznaniu, jak co kwartał, spotkali się w gościnnej firmie Pofam Poznań. Na wstępie minutą ciszy uczciliśmy pamięć trzech naszych członków, którzy odeszli w listopadzie: Marzeny Kujawskiej, Zbigniewa Siwca i Floriana Siwaka.

Następnym tematem było przekazanie informacji o wycieczce szlakiem J. H. Dąbrowskiego, zdaniem uczestników bardzo udanej. To zdaniem tych, którzy w niej nie uczestniczyli.

20 września 7 osobowa grupa osób spotkała się z redakcją telewizji TVP PR3 w programie "Strefa zdrowia", by wypowiedzieć się na temat swych doświadczeń w chorobie raka jelita grubego. Nagranie trwało kilka godzin, a w emisji programu, po kilku tygodniach zaledwie kilka minut, ale i to dobre.

W obchodach 30-lecia powstania Polilko w części oficjalnej wziął udział cały Zarząd Oddziału. Otrzymaliśmy wiele dyplomów, życzeń, gratulacji, które przedstawiliśmy obecnym na zebraniu. Przekazałam również zabranym informację o możliwości zakupienia okolicznościowych emblematów - przypinek.

W dniu 6 grudnia spotkałam się z przedstawicielkami firmy Convatec, panią Bożeną Włodarczyk oraz panią Justyną Cymerską - przedstawicielką Naszej Troski poruszając m.in. temat zachęcenia pacjentów do współpracy i pisania o swoich problemach czy dzielenia się uwagami, co zostało przekazane obecnym na spotkaniu.

Poinformowałam członków Towarzystwa o informacji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych o składaniu wniosków na dofinansowanie na 2018 r. w zakresie pomocy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.

16 listopada brałam udział w Zebraniu Zarządu Głównego w Warszawie i przekazałam obecnym informację z tego spotkania.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem drobnych upominków przygotowanych przez firmę Pofam, życzeniami Zdrowych, Spokojnych, Radosnych Świąt oraz Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku, czego życzę również wszystkim stomikom oraz czytającym tę informację.

Poniżej cytuje podsumowanie obchodów 30-lecia powstania Polilko, które przedstawiła nam Alina Matysiak poparte zdjęciami, których były dziesiątki.

Alicja Smolarkiewicz

Relacja Aliny Matysiak:

Spotkanie grudniowe Oddziału Poznańskiego POLILKO odbyło się w dzień 7 grudnia 2017, dokładnie w dzień po 30 latach od wpisania Towarzystwa do Sądu i ta data - 7 XII 1987 - jest początkiem dla Stowarzyszenia i Oddziału Poznańskiego POLILKO. Polilko już działało od lat 70, a w latach 80 wpisane do Europejskiego ILKO i Klubu Ileostomików prężnie działającego pod opieką prof. R. Górala w Klinice Poznańskiej, a od zarejestrowania w Sądzie jako pełnoprawne Stowarzyszenie.

Na tym spotkaniu Członkom Poznańskiego Oddziału wyświetliłam film i pokazałam zdjęcia z obchodów 30-lecia POLILKO, które odbyły się w Poznaniu w dniach 13-15 X 2017 z udziałem delegatów wszystkich Oddziałów POLILKO w kraju oraz zaproszonych gości jak i stomików z innych krajów Europy, w tym nowo wybranego Presidenta Europejskiego Stowarzyszenia EOA, który przyjechał z żoną z Islandii

Alina M.

Dodaj komentarz