OR Tarnów

W dniu 7 grudnia 2023 r. w restauracji Tatrzańska w Tarnowie odbyło się spotkanie Mikołajowo-Świąteczne członków O/R w Tarnowie. Przy obfitym poczęstunku podsumowaliśmy mijający już kolejny rok 2023. Prezenty Mikołajowe otrzymał każdy uczestnik spotkania tak od zaprzyjaźnionych sponsorów, jak i od firmy POFAM Poznań, która była także współfinansującym nasze spotkanie.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne przekazał wszystkim vice Prezes Oddziału Tadeusz Szebla. Rozstaliśmy się w dobrym nastroju stwierdzając, że jesteśmy sobie nawzajem bardzo potrzebni i oby takich spotkań było jak najwięcej.

Prezes
Danuta Sajdak

 

O/R Tarnów – obchody Tygodnia Godności Osób ze Stomią 1-7 2023 r. i spotkanie stomijne w dniu 9 XI 2023 r.

Dnia 5 października 2023 r. odbyło się uroczyste spotkanie członków naszego Oddziału oraz innych stomików zaproszonych przez Firmę POFAM Poznań. Spotkanie odbyło się w siedzibie Sklepu Medycznego POFAM w Tarnowie, która była sponsorem.

Zaproszone pielęgniarki stomijne szpitala św. Łukasza w Tarnowie w sposób fachowy udzielały wszelkich porad i chętnie dzieliły się swoim doświadczeniem zdobytym na Oddziale Szpitala opiekując się pacjentami po wyłonionej stomii.

Stomicy naszego Oddziału także jako doświadczeni „fachowcy” i znawcy stomii w sposób profesjonalny uczestniczyli w dyskusji, tak że było bardzo ciekawie.

Został także przedstawiony dalszy program spotkań i obchodów Tygodnia Godności Osób ze Stomią trwający do 7 X 2023 r.

Dnia 9 listopada 2023 r. odbyło się w naszej siedzibie comiesięczne spotkanie członków O/R Tarnów. Głównym tematem tego spotkania było omówienie wykładów prof. Tomasza Banasiewicza ambasadora Tygodnia Godności Osób ze Stomią w roku 2023 i naszego Prezesa POLILKO Andrzeja Piwowarskiego, ponieważ część naszych stomików nie miała możliwości uczestnictwa w webinariach w dniach 1-7 X 2023 r.

Jednocześnie przy słodkim poczęstunku sponsorowanym przez Cukiernię Domową Pani Anny Derlaga w Tarnowie zaplanowaliśmy już spotkanie mikołajkowo-świąteczne, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. w kawiarni „TATRZAŃSKA” w Tarnowie przy ul. Krakowskiej.

Zapraszamy

Prezes O/R Tarnów
Danuta Sajdak

Oddział Regionalny w Tarnowie zaprasza wszystkich stomików na obchody Tygodnia Godności Osób ze Stomią w okresie od 1-7.X.2023 r.

W dniu 5.X.2023 r. zapraszamy na uroczyste spotkanie edukacyjno-towarzyskie przy udziale  pielęgniarek stomijnych Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie. Spotkanie odbędzie o godz. 15 przy ul. Starodąbrowskiej 4 w Tarnowie. Patronat objęła Firma "Pofam" Poznań.

Danuta Sajdak
O/R Tarnów

Z okazji obchodzonego po raz pierwszy w Polsce Tygodnia Godności Osób ze Stomią w obecności zaproszonych gości w osobie p. Katarzyny Pierzchały, pielęgniarki z Oddziału Urologii Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie i pani Oksany Tkacz, farmaceutki, przedstawicielki Firmy Pofam Poznań świętowaliśmy w sposób szczególny i bardziej uroczysty tak ważny dla nas wszystkich stomików czas, w którym mogliśmy zaistnieć, poczuć się dowartościowanymi oraz udowodnić, że jako wspólnota stomijna istniejemy. Dyskusja o wszystkich naszych problemach i bolączkach zamieniła się później w owocną debatę na temat, w jaki jeszcze sposób możemy stać się bardziej potrzebni dla innych osób oraz cieszyć się życiem, które tak szybko przemija.

Danuta Sajdak 
Prezes OR Tarnów

Prezes OR POL-ILKO Tarnów, Danuta Sajdak, z okazji Tygodnia Godności Osób ze Stomią zaprasza stomików zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu oraz wszystkich, którzy jeszcze nie zdeklarowali swojej przynależności oraz ich rodziny i przyjaciół na spotkanie, które odbędzie się 6.10.2022 r. w siedzibie naszego Oddziału w Tarnowie. Spotkanie nasze zaszczycą pielęgniarka stomijna, pani Katarzyna Pierzchała, oraz farmaceutka, pani Oksana Tkacz. Zapraszamy.

Informujemy, że jak co roku w dniu 21.04.2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków O/R Tarnów. Podsumowano prace i działalność naszego Oddziału za rok poprzedni i po udzieleniu absolutorium obecnemu Zarządowi za rok 2021 omówione zostały kierunki i plany na rok bieżący, zwłaszcza, że pandemia, która niestety nas boleśnie dotknęła pokrzyżowała wiele naszych zamierzeń.

Danuta Sajdak

W dniu 12.08.2021 r. odbyło się jakże z radością oczekiwanie spotkanie integracyjne członków O/R Tarnów w Dąbrówce Tuchowskiej około 21 km od Tarnowa  w restauracji Lawendowe Tarasy. Sponsorem spotkania była nasza koleżanka Zosia Witek mająca dopiero 81 lat, ale z długoletnim stażem stomijnym. Przy wykwintnym menu można było miło i przyjemnie spędzić czas i ciepło powspominać dawne czasy, które już pewnie nie wrócą.

Natomiast w dniu następnym, tj. 13.08.2021 r. spotkaliśmy się ponownie, ale tym razem w Tarnowie w kawiarni Hybryda mieszczącej się na tarnowskim Rynku, gdzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków O/R Tarnów za 2020 r. Sponsorem tego spotkania była Firma POFAM Poznań Sklep Medyczny w Tarnowie.

Relacja: Danuta Sajdak

20 lutego 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członków O/R w Tarnowie.

Po przedstawieniu przez Zarząd  sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium  (poprzez uchwały) odchodzącemu Zarządowi dziękując za dotychczasową pracę na rzecz Oddziału. Następnie dokonano wyboru nowego Zarządu na kolejną kadencję na lata 2020 - 2023.

Zarząd:
prezes - Danuta Sajdak,
vice prezes - Tadeusz Szebla,
sekretarz - Genowefa Buś,
skarbnik - Barbara Bieniarz,
członek - Jerzy Szydłowski

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - Zofia Kozioł,
zastępca - Roman Lindner,
członek - Jerzy Strychacz

Delegaci na Walne: Danuta Sajdak, Tadeusz Szebla

Kolejnym etapem spotkania była dyskusja nad kierunkiem dalszej działalności i rozwoju Oddziału.

W dniu 14.04.2016 r. w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze nowo powstałego Oddziału Regionalnego POL-ILKO Tarnów przekształconego z dotychczas istniejącego Klubu Ludzi ze Stomią w Tarnowie.

W wyniku głosowania został wybrany nowy Zarząd w osobach.

 • Prezes - Danuta Sajdak
 • V-ce prezes - Tadeusz Szebla
 • Skarbnik - Józefa Chmielowska
 • Sekretarz - Antoni Pis
 • Członek - Genowefa Buś
 • Członek - Jerzy Szydłowski

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca - Teresa Gębarowska
 • Członek - Bronisław Paluch
 • Członek - Franciszek Tyrka

Delegaci na Walne

 • Danuta Sajdak
 • Józefa Chmielowska