OR Tarnów

Oddział Regionalny w Tarnowie zaprasza wszystkich stomików na obchody Tygodnia Godności Osób ze Stomią w okresie od 1-7.X.2023 r.

W dniu 5.X.2023 r. zapraszamy na uroczyste spotkanie edukacyjno-towarzyskie przy udziale  pielęgniarek stomijnych Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie. Spotkanie odbędzie o godz. 15 przy ul. Starodąbrowskiej 4 w Tarnowie. Patronat objęła Firma "Pofam" Poznań.

Danuta Sajdak
O/R Tarnów

Z okazji obchodzonego po raz pierwszy w Polsce Tygodnia Godności Osób ze Stomią w obecności zaproszonych gości w osobie p. Katarzyny Pierzchały, pielęgniarki z Oddziału Urologii Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie i pani Oksany Tkacz, farmaceutki, przedstawicielki Firmy Pofam Poznań świętowaliśmy w sposób szczególny i bardziej uroczysty tak ważny dla nas wszystkich stomików czas, w którym mogliśmy zaistnieć, poczuć się dowartościowanymi oraz udowodnić, że jako wspólnota stomijna istniejemy. Dyskusja o wszystkich naszych problemach i bolączkach zamieniła się później w owocną debatę na temat, w jaki jeszcze sposób możemy stać się bardziej potrzebni dla innych osób oraz cieszyć się życiem, które tak szybko przemija.

Danuta Sajdak 
Prezes OR Tarnów

Prezes OR POL-ILKO Tarnów, Danuta Sajdak, z okazji Tygodnia Godności Osób ze Stomią zaprasza stomików zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu oraz wszystkich, którzy jeszcze nie zdeklarowali swojej przynależności oraz ich rodziny i przyjaciół na spotkanie, które odbędzie się 6.10.2022 r. w siedzibie naszego Oddziału w Tarnowie. Spotkanie nasze zaszczycą pielęgniarka stomijna, pani Katarzyna Pierzchała, oraz farmaceutka, pani Oksana Tkacz. Zapraszamy.

Informujemy, że jak co roku w dniu 21.04.2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków O/R Tarnów. Podsumowano prace i działalność naszego Oddziału za rok poprzedni i po udzieleniu absolutorium obecnemu Zarządowi za rok 2021 omówione zostały kierunki i plany na rok bieżący, zwłaszcza, że pandemia, która niestety nas boleśnie dotknęła pokrzyżowała wiele naszych zamierzeń.

Danuta Sajdak

W dniu 12.08.2021 r. odbyło się jakże z radością oczekiwanie spotkanie integracyjne członków O/R Tarnów w Dąbrówce Tuchowskiej około 21 km od Tarnowa  w restauracji Lawendowe Tarasy. Sponsorem spotkania była nasza koleżanka Zosia Witek mająca dopiero 81 lat, ale z długoletnim stażem stomijnym. Przy wykwintnym menu można było miło i przyjemnie spędzić czas i ciepło powspominać dawne czasy, które już pewnie nie wrócą.

Natomiast w dniu następnym, tj. 13.08.2021 r. spotkaliśmy się ponownie, ale tym razem w Tarnowie w kawiarni Hybryda mieszczącej się na tarnowskim Rynku, gdzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków O/R Tarnów za 2020 r. Sponsorem tego spotkania była Firma POFAM Poznań Sklep Medyczny w Tarnowie.

Relacja: Danuta Sajdak

20 lutego 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członków O/R w Tarnowie.

Po przedstawieniu przez Zarząd  sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium  (poprzez uchwały) odchodzącemu Zarządowi dziękując za dotychczasową pracę na rzecz Oddziału. Następnie dokonano wyboru nowego Zarządu na kolejną kadencję na lata 2020 - 2023.

Zarząd:
prezes - Danuta Sajdak,
vice prezes - Tadeusz Szebla,
sekretarz - Genowefa Buś,
skarbnik - Barbara Bieniarz,
członek - Jerzy Szydłowski

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - Zofia Kozioł,
zastępca - Roman Lindner,
członek - Jerzy Strychacz

Delegaci na Walne: Danuta Sajdak, Tadeusz Szebla

Kolejnym etapem spotkania była dyskusja nad kierunkiem dalszej działalności i rozwoju Oddziału.

W dniu 14.04.2016 r. w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze nowo powstałego Oddziału Regionalnego POL-ILKO Tarnów przekształconego z dotychczas istniejącego Klubu Ludzi ze Stomią w Tarnowie.

W wyniku głosowania został wybrany nowy Zarząd w osobach.

 • Prezes - Danuta Sajdak
 • V-ce prezes - Tadeusz Szebla
 • Skarbnik - Józefa Chmielowska
 • Sekretarz - Antoni Pis
 • Członek - Genowefa Buś
 • Członek - Jerzy Szydłowski

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca - Teresa Gębarowska
 • Członek - Bronisław Paluch
 • Członek - Franciszek Tyrka

Delegaci na Walne

 • Danuta Sajdak
 • Józefa Chmielowska

Na ostatnim posiedzeniu ZG POL-ILKO, które obyło się w Warszawie w dniu 17 lutego 2016 r. podjęta została uchwała o powołaniu nowego oddziału regionalnego POL-ILKO w Tarnowie. Zgodnie ze zmienionymi zasadami w statucie naszej organizacji, obecnie wystarcza 15 osób na powołanie oddziału. Zmieniliśmy bowiem ten być może zbyt restrykcyjny zapis, dając możliwość do zakładania większej ilości oddziałów.

Dotychczas w Tarnowie działał klub osób ze stomią, który znajdował się
w strukturze oddziału regionalnego POL-ILKO w Krakowie. Witamy zatem z wielką przyjemnością nowy oddział i jednocześnie zapraszamy też inne osoby, które są zainteresowane rozwojem ruchu stomijnego do współpracy.

Siedziba: ul. Najświętszej Marii Panny 3, Tarnów

Adres korespondencyjny: Danuta Sajdak, ul. M. Dąbrowskiej 24/7, 33-100 Tarnów, tel. 501 207-246, e-mail: tarnow@polilko.pl.
Spotkania w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach 11.00-15.00.

Informacje oddziału