Komunikaty 2015

Nasze stowarzyszenie włączyło się do programu "Rak Jelita Polska". Partnerami programu są:  Polski Klub Koloproktologii oraz Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalniej Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Główną ideą programu jest ogólnopolska kampania społeczna na rzecz budowania świadomości raka jelita grubego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wagę wczesnego wykrywania tego rodzaju nowotworu, które skutkować będzie lepszymi wynikami w leczeniu i zmniejszeniem przypadków śmierci oraz cierpienia pacjentów powodowanych przez tę chorobę.

Zapraszamy na stronę programu: Rak Jelita Polska.
 

Logo_Zwyczajnie_Aktywni

W dniu 20 października 2015 r. odbyła się Gala konkursu „Zwyczajnie Aktywni”. Organizatorami tego przedsięwzięcia, którego finał trzeciej edycji miał miejsce w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta są: Fundacja im. Urszuli Jaworskiej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz AbbVie Polska. Organizatorów reprezentowali: Urszula Jaworska – Fundacja, Elżbieta Kozik – Polskie Amazonki, Igor Grzesiak - IPPEZ, Beata Gadomska - AbbVie. Spośród Patronów na gali obecni byli między innymi: dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor Pracy, Dariusz Pietrowski – Przewodniczący Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu.

Ideą konkursu jest szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa osób dotkniętych chorobą, która postrzegana jest nie tylko przez pryzmat wyzwania zawodowego, ale również psychologicznego oraz edukację i dialog pacjentów z lekarzami. W tegorocznej edycji napłynęło najwięcej, bo aż 30 wniosków. Laureatami zostały 4 projekty zgłoszone przez: Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego–Crohna, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej – „3majmy się razem”, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO oraz Fundację „Gwiazda Nadziei”.

Wniosek POL-ILKO został nagrodzony, jak czytamy w uzasadnieniu - „Projekt 'Stomia nie ogranicza aktywności!' to ciekawa koncepcja podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych poprzez wolontariat, który w tym przypadku potraktowany jest jako okazja do własnego rozwoju i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. Projekt zakłada konkretne działania dla dedykowanej grupy chorych, na które składają się zarówno spotkania
z psychologiem, specjalistą ds. wolontariatu, seminaria internetowe. Warte podkreślenia jest holistyczne podejście do pracy zawodowej chorych, ujmujące zarówno aspekty doradztwa personalnego, jak i kwestie psychologiczne, a także szansą beneficjentów na przeszkolenie wolontariuszy stomijnych”.

Nagrodę dla POL-ILKO odebrali Andrzej Piwowarski, prezes Zarządu Głównego POL-ILKO oraz Dorota Kaniewska, członek Zarządu Głównego POL-ILKO. Działania w ramach projektu będą realizowane w roku 2016. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Andrzej Piwowarski
Prezes ZG POL-ILKO

zwyczajnie2 zwyczajnie1

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Stomika pod hasłem „Many stories, one voice” (Wiele opowieści, jeden głos), świętowaliśmy w Kielcach w dniach 2-4 października 2015 r. Uroczystość była połączona z obchodami 20-lecia istnienia Oddziału Regionalnego w Kielcach. Część oficjalna odbyła się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Uświetnili ją swoją obecnością przedstawiciele władz miasta, starostwa i województwa, a wśród nich wicewojewoda Paweł Olszak, członek Zarządu Sejmiku Kazimierz Kotowski oraz Karol Fijałkowski, pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych w Urzędzie Marszałkowskim.

Gościliśmy lekarzy, pielęgniarki i przedstawicieli stowarzyszeń, osoby od lat oddane na rzecz pracy dla pacjentów, w tym pacjentów stomijnych. Przybyli między innymi dr n. med. Andrzej Andrzejewski, chirurg, dr n. med. Wojciech Korejba, chirurg, Małgorzata Bocheńska – sekretarz PTPS, pielęgniarka stomijna, Teresa Sztyler – skarbnik PTPS, pielęgniarka stomijna, Anna Bielska – pielęgniarka stomijna. Wśród reprezentantów zaprzyjaźnionych stowarzyszeń byli Jacek Gugulski – prezes SPBS, Artur Wolak, członek zarządu stowarzyszenia J-Elita, Bianca-Beata Kotoro i Grzegorz Kotoro – Fundacja „Po prostu”, Agata Nowicka i Anna Żyłowska – Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca oraz miejscowe Amazonki. Nie zabrakło, oczywiście, członków POL-ILKO z całego kraju. Gościliśmy także kolegów z Czeskiego ILCO, Ing. Oldrich Rohan, Ewa Rohanova – Slezsky klub stomiku Ostrava.

Patronat honorowy nad obchodami objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Starosta Kielecki, a patronat medialny TVP Kielce.

Relację z wydarzenia można było zobaczyć w TVP Kielce: Relacja w TVP Kielce, a Echo Dnia zamieściło relację w sobotnim wydaniu gazety: Relacja w Echu Dnia.

Wydarzenie sponsorowały firmy: Coloplast, ConvaTec, Paul Hartmann/Dansac, Life+, Pofam-Poznań, ABC Medica/Welland, Roche, Salts.

Całość wspaniale zorganizowali koledzy i koleżanki z Kieleckiego Oddziału Regionalnego POL-ILKO: Mieczysław Więckowski, Barbara Tomaszewska, Krystyna Siejek, Andrzej Kosiarkiewicz, Helena Wsół, Lucyna Tabarkiewicz i Eugeniusz Kotlarski, a uroczystość poprowadziła nieoceniona Bożena Nowak z Oddziału w Tarnobrzegu.

Relacja z obchodów przesłana do EOA (plik pdf, j. angielski).

WOD2015-Kielce-3 WOD2015-Kielce-2 WOD2015-Kielce-4 WOD2015-Kielce-5 WOD2015-Kielce-6 WOD2015-Kielce-7 WOD2015-Kielce-8 WOD2015-Kielce-9 WOD2015-Kielce-10 WOD2015-Kielce-11 WOD2015-Kielce-1

Logo Rzecznika Praw Pacjenta

POL-ILKO sygnatariuszem Deklaracji współpracy NGO z Biurem Rzecznikiem Praw Pacjenta

W dniu 16 czerwca 2015 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (ngo – skrót ten jest obecnie bardzo często używany czyli w języku angielskim od pierwszych liter Non Govermental Organization) działających na rzecz pacjentów. Głównym celem deklaracji jest wzajemna pomoc w realizacji zadań w zakresie ochrony praw pacjentów. Najważniejsze z nich to:

 • Podejmowanie działań systemowych, w tym interwencyjnych, edukacyjnych, społecznych i promocyjnych;
 • Wzmacnianie świadomości obywateli;
 • Podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych;
 • Wzmocnienie pozycji ngo i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans na realizacje zadań publicznych;
 • Współpracę w zakresie inicjatyw ustawodawczych regulujących prawa pacjenta.

Nasze stowarzyszenie reprezentowała Hanna Hybicka z oddziału w Warszawie. Liczymy, że ta współpraca przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów i wpłynie także na poprawę wizerunku polskiej służby zdrowia.

Andrzej Piwowarski
Prezes ZG POL-ILKO

Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO

Polilko przystąpiło do kampanii edukacyjnej "Zrób test na RAS", której celem jest upowszechnienie informacji na temat znaczenia biomarkerów RAS w doborze indywidualnej terapii rozsianego raka jelita grubego. Relacja z inauguracji kampanii, która miała miejsce 24 marca 2015 r. w Brukseli znajduje się w pliku pdf: GetTested-Bruksela. W pliku tym znajdują się także podstawowe informacje na temat testu RAS.

Polilko na spotkaniu inauguracyjnym reprezentowali Elżbieta Lesińska i Jacek Gugulski.

Strona internetowa kampanii (po angielsku): www.GetTestedCampaign.com.

Informacja prasowa na temat kampanii (plik pdf): Zrób test na RAS.

logo-test

POL-ILKO laureatem Nagrody Św. Kamila

W dniu 10 lutego 2015 r., w przeddzień Światowego Dnia Chorego obyła się IX Gala Św. Kamila. Nagroda ustanowiona z inicjatywy Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym Kamilianie oraz Prezesa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej o. dra Arkadiusza Nowaka. Od 2007 r. Kapituła Nagrody wyróżnia osoby, organizacje, instytucje w czterech kategoriach:

 • pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję instytucjom, organizacjom
  i osobom indywidualnym działających na rzecz chorych;
 • stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami;
 • środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukacje zdrowotną;
 • Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym.

Tak jak w kilku poprzednich latach gala odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich. Podczas tegorocznej gali gośćmi byli m. in.: Ewa Kopacz, Premier RP; Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia; Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej; Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, Arcybiskup Henryk Hoser, Biskup Warszawsko-Praski. Galę prowadzili Paulina Chylewska i Robert Janowski, a część artystyczną uświetnili artyści programu „Jaka to melodia”.

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO otrzymało główną nagrodę w kategorii - stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami. Nagrodę odebrał Andrzej Piwowarski prezes ZG POL-ILKO. Jak napisano w uzasadnieniu:

Za wieloletnią działalność dążącą do pogłębienia wrażliwości społecznej wobec osób chorych ze stomią oraz zwiększenia jakości ich życia w chorobie. W dowód uznania za aktywność Towarzystwa w upowszechnianiu wiedzy o chorobach układu pokarmowego.”

Na gali ponadto byli obecni przedstawiciele naszego stowarzyszenia w osobach: Dorota Kaniewska, Jolanta Matalewska, Zofia Skrok, Ryszard Lisek oraz wieloletnia przewodnicząca Zarządu Głównego POL-ILKO Alina Matysiak.

Więcej informacji na temat Gali, Nagrody Św. Kamila, wyróżnionych i laureatach można przeczytać na stronie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej pod tym adresem: http://www.prawapacjenta.eu/index.php?pId=3812

Gala św. Kamila 1 Gala św. Kamila 2 Gala św. Kamila 3 Gala św. Kamila 4fot. Marta Ankiersztejn