OR Bydgoszcz

W dniu 15.06 2023 r. odbyło się spotkanie stomików z OR Bydgoszcz. Prelekcję na temat stomii wygłosił dr Wojciech Szczęsny, którego wykład bardzo podobał się uczestnikom.

Drugim tematem było omówienie planu wycieczki, która ma się odbyć 14 września do uzdrowiska Ciechocinek. Wszyscy zaakceptowali program. Planujemy dużo atrakcji dla uczestników.

Jan Łosiakowski

W dniu 16.02.2023 r. w OR Bydgoszcz odbyło się pierwsze spotkanie w tym roku. Na początku spotkania odbyła się miła uroczystość. Panu Prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi Szczęsnemu wręczono w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko oraz wszystkich stomików w Polsce podziękowania za pomoc i wsparcie w organizacji Tygodnia Godności osób ze stomią w Polsce.

W tej uroczystej chwili wzięła też udział przedstawicielka Convatec, Pani Monika Przymus. Pan doktor po krótkim wystąpieniu obiecał dłuższe spotkanie w innym terminie. Spotkanie odbyło się w "tłusty czwartek", więc były pączki.

Omówiono plan działań na obecny rok, w tym wybór miejscowości na wycieczkę.

Jan Łosiakowski

W dniu 15.12.2022 r. odbyło się spotkanie wigilijne Polilko Oddziału Bydgoszcz.

Na wstępie odczytano informację dotyczącą przyznania certyfikatu osiągnięcia pierwszego miejsca dla Polilko w Polsce od World Ostomy Award.

Następnie składaliśmy sobie życzenia świąteczne, po czym zasiedliśmy do stołu  potrawami wigilijnymi.

Do uroczystej oprawy świątecznej przyczyniły się dzieci z klasy 1B Szkoły Integracyjnej nr 25 przedstawiając Jasełka, pod opieką pań: Justyny Smolińskiej, Sylwii Łuczak i Izabeli Plieth-Kalinowskiej.

Muzyczną oprawę przygotowały studentki trzeciego roku pedagogiki UKW: Agata Szymczak, Izabela Piweczko i Marta Piotrzkowska.

Jak zawsze finansowo wspomogli nas przedstawiciele firm: Convatec, Coloplast, Dansac, Cezal i Eld-med.

Składamy wszystkim stomikom i ich sympatykom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Jan Łosiakowski

Z okazji Dnia Stomika w dniu 13.10.2022 r. odbyło się spotkanie POLILKO Bydgoszcz. Spotkanie uświetniła swoją obecnością psycholog z Centrum Onkologii, pani Pałuszyńska. Poruszała wiele tematów włączając do dyskusji wszystkich uczestników. W świątecznej atmosferze spożywaliśmy torty i inne słodycze planując wycieczkę na przyszły rok.

Jan Łosiakowski

W dniu 15.09.2022 r. Polilko OR Bydgoszcz zorganizowało dla "naszych stomików" wycieczkę do uzdrowiskowego miasta Inowrocław, nazwanym również "miastem na soli".

W programie było zwiedzanie zabytków pod przewodnictwem przemiłej pani przewodnik. Najstarszym zabytkiem jest Bazylika Mniejsza Pod Wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Byliśmy w Instytucie kardynała J. Glempa oraz ciekawej wystawie solnictwa. Na placu klasztornym, gdzie kiedyś znajdował się klasztor franciszkanów jest makieta tego klasztoru z brązu.

Po spożyciu obiadu przebywaliśmy w Parku Solankowym, wśród dywanów kwiatowych i tężni solankowych. To druga co do wielkości tężnia w Polsce.

Dziękujemy za pomoc finansową firmom zaopatrujących w sprzęt stomijny.

Dziękujemy PZMOT Bydgoszcz za zorganizowanie transportu.

Jan Łysiakowski

W dniu 07.06.2022 r. odbyło się spotkanie członków POLILKO OR Bydgoszcz. Odczytano i przedyskutowano pisma prezesa Zarządu Głównego POLILKO skierowane do Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu brały udział panie Monika i Beata przedstawicielki firmy ConvaTec prezentując nowe produkty dla potrzeb stomików, połączone z poczęstunkiem.

Wywiązała się liczna dyskusja na temat doboru sprzętu i innych środków pomocniczych. Byliśmy mile zaskoczeni wystąpieniem pana Dariusza Małachowskiego, który swą działalnością społeczną pomaga osobom ze stomią poprzez internet, Facebook.

Uzgodniono na miesiąc wrzesień wycieczkę do Inowrocławia. Najbliższe spotkanie 08.09.2022 r.

Jan Łosiakowski

W dniu 24.05.2022 r. odbyło się spotkanie osób używających sprzęt stomijny zorganizowane przez Art-Med w Toruniu, w Centrum Jordanki. Referat na temat stomii wygłosił dr Wojciech Szczęsny, który często wypowiada się na temat stomii i stomików w czasopiśmie "Nasza Troska". Przedstawicielki ConvaTec, pani Monika i Beata, prezentowały sprzęt stomijny. Jako Prezes Polilko Bydgoszcz zapoznałem przybyłych z naszą działalnością. Zachęcałem do założenia oddziału Polilko w Toruniu, co spotkało się z pozytywnym odzewem.

W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

Jan Łosiakowski

OR Bydgoszcz
OR Bydgoszcz
OR Bydgoszcz

Plan Spotkań OR Bydgoszcz w 2022 roku:

  • 17 lutego
  • 21 kwietnia
  • 07 czerwca
  • 08 września
  • 13 października
  • 15 grudnia

Spotkania odbędą się w Sali Audytoryjnej (obok szatni) w szpitalu im. Biziela, ul. Ujejskiego 75, o godzinie 11.00.

W przypadku zaostrzeń związanych pandemią, prosimy o kontakt z zarządem POLILKO.

Wtorkowe dyżury, które będą teraz w pokoju numer 75 są zawieszone do odwołania.
Jan Łosiakowski

Po roku nieobecności udało się zorganizować spotkanie wigilijne dla naszych stomików. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele firm działających dla stomików oraz przedstawiciele szpitala im. Biziela.  Życzenia ze względu na pandemie były składane ogólnie.

Spotkanie odbyło się przy obficie zastawionych stołach, a brało w nim udział 30 osób. Dziękujemy firmom z branży stomijnej za dużą pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Składamy wszystkim stomikom i ich sympatykom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i nowego roku.

Zarząd OR Bydgoszcz