OR Poznań

5 marca 2020 r. zgodnie z naszym oddziałowym programem spotkali się członkowie Polskiego Towarzystwa Stomijnego Polilko O/w Poznaniu. Niestety było nas niewielu z powodów różnych, ale przede wszystkim szalejącej grypy i przeziębień - nie mogliśmy przeprowadzić Walnego Zgromadzenia.

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomił akcję pt. Środy dla Profilaktyki. Z tego tytułu 18 grudnia ubiegłego roku Prezes Oddziału brała udział w tej akcji pełniąc dyżur w siedzibie NFZ. Podobnie będzie i w tym roku następny ma się odbyć 18 marca.

1 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Jak co roku w Ogrodzie Zimowym Wielkopolskiego Centrum Onkologii wspólnie z innymi Organizacjami Pacjentów mieliśmy punkt informacyjny. Otrzymaliśmy bardzo miłe podziękowanie za udział i wkład w budowanie świadomości onkologicznej w społeczeństwie i motywację pacjentów do walki z rakiem.

27.02.2020 r. Prezes Oddziału została zaproszona na Konferencję - Przełom w leczeniu Chirurgia Robotowa w Wielkopolsce - Da Vinci. Konferencja z udziałem prof. Malickiego, dyrektora WCO, władz województwa, posłów miała na celu zapoznanie obecnych z zastosowań chirurgii robotowej na przykładach operacji wykonanych w WCO.

Na spotkanie członków towarzystwa zaprosiliśmy przedstawicielkę firmy farmaceutycznej Miralex, która prezentowała wyroby wspomagające nasze dolegliwości jelitowe jak również środki pielęgnacyjne, probiotyki, kremy, maści leczące rany – szczeliny itp.

Firma Pofam wydrukowała bardzo czytelną informację, jak należy wystawić znowelizowane zlecenie na sprzęt wraz z nowym drukiem, rozdaliśmy osobom, które sygnalizowały nam o kłopotach, jakie mają w porozumiewaniu się z lekarzami rodzinnymi w tym temacie.

Prezes przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok, uprzedziła również o planowanym na początku czerwca Walnym Zgromadzeniu i wyborze zarządu na przyszłe lata. I jak zwykle przy kawie, herbacie i ciastkach toczyły się dalsze dyskusje i rozmowy.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILkO Oddział w Poznaniu organizuje spotkania dla pacjentów z: colo-ileo-uro-stomią oraz członkami i opiekunami.

Spotkania odbywają się w siedzibie firmy POFAM-Poznań przy ul. Lindego 6 – sala konferencyjna, w następujących terminach:

5 marca 2020 – godz. 12.00
4 czerwca 2020 – godz. 12.00
3 września 2020 – godz. 12.00
3 grudnia 2020 – godz. 12.00

ZAPRASZAMY
Zarząd Oddziału, tel.: 618-77-77-36, 600-696-178, 694-345-378, 606-796-926

W dniu 5 grudnia 2019 r. członkowie Oddziału Regionalnego Polilko spotkali się w siedzibie firmy POFAM-Poznań. Głównym tematem zebrania było wyjaśnienie obecnym na czym polegać ma wprowadzenie nowego sposobu realizacji Zlecenia na zaopatrzenie w sprzęt stomijny.

W tym celu zaprosiliśmy przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie bardzo  obszernie wyjaśniły, na czym polega nowelizacja rozdając również ulotki na ten temat.

Zgłaszaliśmy nasze uwagi dotyczące nowelizacji podkreślając szczególnie budzący nasze wątpliwości - wybór na co najmniej na pół roku placówki, w której deklarujemy odbiór sprzętu.

W dalszej części spotkania Prezes przekazała informacje ze spotkania Zarządu Głównego, które odbyło się 21 listopada br. w Warszawie. Minutą ciszy pożegnaliśmy również zmarłego  w październiku kolegę Kazimierza Bednarza – długoletniego byłego skarbnika.

Składając sobie życzenia jak zwykle przy kawie, herbacie i ciastkach oraz rozdaniu upominków (wszystko sponsorowane przez firmę Pofam) zakończyliśmy spotkanie.

Przy okazji Wszystkim członkom oraz rodzinom i sympatykom Polilko składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowych Spokojnych Świąt, wszelkiej pomyślności, szczęścia i radości nie tylko w Święta lecz w Całym nadchodzącym Nowym Roku.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

W dniu 5 września 2019 r. odbyło się kwartalne spotkanie członków Polilko Oddział Regionalny w Poznaniu. Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicielkę firmy Coloplast, która przedstawiła obecnym nowy sprzęt stomijny oraz środki pielęgnacyjne.

Prezes Oddziału zapoznała obecnych na spotkaniu a szczególnie osoby, które nie posługują się komputerem i internetem o aktualnościach na stronie Polilko, z ostatnimi informacjami Prezesa ZG o zgłoszonych uwagach do Ministra Zdrowia dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym świadczenia uzupełniającego 500 + dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, oraz przekazała również informację z Walnego Zgromadzenia w Kielcach, gdzie przyjęto uchwałę o podwyższeniu składki członkowskiej do 40 zł.

Ogłoszony został konkurs Onkogranty III.

O bezpiecznej kolonoskopii - przekazałam obecnym o akcji wymieniając szpitale w Poznaniu i województwie gdzie można się zbadać.

Kolega Zdzisław Niemyt podzielił się wrażeniami ze spotkania trójstronnego w Zawoi. 

Przekazałam również informację o zaproszeniu przez NFZ Poznań do udziału w konferencji w temacie:

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców;
- jakość konsumencka opieki zdrowotnej;

która miała się odbyć nazajutrz, tj. 6.09 br. W tej konferencji uczestniczyć będą Alina Martysiak i Alicja Smolarkiwicz.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

W dniu 07.06.2019 r. odbyło się kwartalne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego POLILKO O/Regionalny w Poznaniu. Prezes przekazała obecnym informacje co wydarzyło się w okresie od ostatniego spotkania.

- 21.03.2019 r. prezes i członek Zarządu oddziału brali udział w spotkaniu organizowanym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, w szpitalu w Pile na okoliczność otwarcia nowej Filii Oddziału Radioterapii, przy współudziale innych przedstawicieli organizacji pacjentów. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Dyrektor WCO prof. dr. hab. Julian Malicki oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

- 30.03.2019 r. Z-ca Prezesa uczestniczył w konferencji organizacji Nieswoistego Zapalenia Jelit J-jelita w ramach obchodów Dni Edukacji. Z tą organizacją współpracujemy, mamy wiele wspólnych problemów i staramy się je rozwiązać. Prezesi obu organizacji wspólnie uczestniczą w organizowanych przez Urząd Miasta Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych spotkaniach.

- 17.05.2019 r. Prezes brała udział w roboczym spotkaniu którego organizatorem był Zakład Opieki Społecznej przy współudziale PFRON, MOPR, NFZ, Powiatowy Urząd Pracy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

- 17.06.2019 r. Prezes - spotkanie w Wielkopolskim Centrum Onkologii Poznań ze znanym angielskim onkologiem.

- 25.06.2019 r. Prezes - Konferencja p.t. "ABCD - alfabet, który może uratować Ci życie", pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrekcji WCO w ramach projektu Funduszy Europejskich.

- W trójstronnym spotkaniu granicznym w Zawoi uczestniczył Z-ca Prezesa.

- 06.06.2019 r. Przeprowadziliśmy Walne Zgromadzenie Oddziału, na którym wybraliśmy delegatów na Walne Zgromadzenie ZG w Kielcach - są to Alicja Smolarkiewicz oraz Leszek Iwankowski - obecni na zebraniu. (Sprawozdania z Walnego Zgromadzenia przesłaliśmy).

- Spotkanie zakończyliśmy dyskusją na tematy bieżące. Prezes przekazała życzenia spokojnych i pogodnych wakacji.

W dniu 7 marca 2019 r. spotkali się członkowie regionalnego Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, jak zwykle w siedzibie firmy POFAM-POZNAŃ.

Zaproszeni przedstawiciele firm: POFAM i SALTS przedstawili nam nowe produkty do pielęgnacji stomii.

Prezes odczytała sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok oraz plany na 2019 r.

Rozdaliśmy obecnym Międzynarodową Kartę Praw Osób ze Stomią.

Przedstawiłam propozycję Zarządu Głównego dotyczącą podwyżki stawek składek członkowskich celem rozważenia i wyrażenia opinii.

Podzieliliśmy się wrażeniami z udziału w obchodach Dnia Walki z Rakiem, które odbyło się w dniu 2 lutego 2019 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, brał w nim udział Zarząd Oddziału.

Przypomniałam również obecnym na zebraniu o możliwości przekazania 1% z naliczonego podatku na cele Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO.

Ponieważ spotkanie nasze miało miejsce dzień przed obchodami Dnia Kobiet firma POFAM każdej z Pań ofiarowała kwiatek. W miłej atmosferze przy kawie, herbacie i smacznym pieczywie, oraz pogawędkach spędziliśmy parę godzin.

W dniu 6 grudnia 2018 r. odbyło się kwartalne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO Oddział Regionalny w Poznaniu, połączone z uroczystym spotkaniem z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Na początku minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłej w listopadzie sekretarz Zarządu, Hani Dokrzewskiej-Fornalik.

Prezes przekazała informacje z posiedzenia Zarządu Głównego, które odbyło się w Warszawie w dniu 14 listopada br, podsumowujące działania w bieżącym roku i planami na przyszły.

Zapoznała także obecnych informacjami ze spotkań organizowanych przez Urząd Miasta

dotyczącymi działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W drugiej części spotkania w uroczystej atmosferze obdarowani drobnymi upominkami przez gospodarzy - firmę POFAM-POZNAN, przy kawie i ciastkach w miłej atmosferze składaliśmy sobie życzenia.

Z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku życzymy Wszystkim stomikom i ich najbliższym Spokojnych i Radosnych Świat, Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku.

W dniu 13 września 2018 r. odbyło się spotkanie członków Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomijnego, na którym Prezes przekazała informacje ze spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • 06.09.2018 r. brała udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego w sprawie wydzielenia pomieszczeń do przebrania dla osób niepełnosprawnych w miejscach użyteczności Publicznej (wniosek posła Nowoczesnej dr. Marka Rucińskiego).
 • Zostaliśmy zaproszeni do udziału w festynie z udziałem organizacji pozarządowych i wolontariatu na Placu Wolności w Poznaniu (od najmłodszych do seniorów).
 • Kolega reprezentował nas na Konferencji pt. „Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem”, w budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Przekazałam członkom informacje o działaniach Urzędu na rzecz seniorów, obchody dni Seniora, imprezy, spotkania, przekazania seniorom kluczy do miasta przez Prezydenta (październik).
 • Sprawę wycieczki przełożyliśmy na dalszy plan - wiosna przyszłego roku.
 • Rozdaliśmy obecnym na zebraniu nowe druki deklaracji członkowskich w związku z RODO.
 • Sprawy bieżące, informacje Zarządu Głównego.
 • Dyskusja i jak zwykle dziękujemy gospodarzowi obiektu za pyszną kawę i pieczywo.

Sporządziła: A. Smolarkiewicz

Jak co kwartał, członkowie Polilko oddziału Regionalnego w Poznaniu uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 r.

Prezes Oddziału po przekazaniu informacji na tematy bieżące, poinformowała również o zaproszeniu, jakie otrzymała z Urzędu Miasta na następujące spotkania:

 • spotkanie na temat "Jakie zadania powinny realizować organizacje Pozarządowe w przyszłym roku?"
 • Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego,
 • spotkanie w sprawie projektu "Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych".
 • spotkanie w sprawie prac nad rocznym Programem Współpracy na rok 2019.

W następnym punkcie spotkania Kolega Zdzisław podzielił się wrażeniami ze spotkania Trójstronnego w Katowicach.

Na koniec zaproszona na spotkanie pielęgniarka stomijna ze szpitala przy ul. Szwajcarskiej, przekazała nam w szczegółach o działaniach poradni na rzecz pacjentów stomijnych, przyjmujących tam lekarzy, podkreślając, że kontrolować należy się cyklicznie, mimo wyłonionej wcześniej stomii. Pytaniom zadanym przez uczestników nie było końca, stąd wniosek, że należy ten temat kontynuować.

Przy kawie, herbacie, napojach i ciastach jeszcze długo trwały rozmowy dzięki także gospodarzom, tj. firmie POFAM Poznań, która zawsze przygotuje salę na to spotkanie wraz z poczęstunkiem.

Sprządziła: Alicja Smolarkiewicz

Dzień 3 lutego obchodzony jest w kraju "Dniem Walki z rakiem", z tej okazji Dyrekcja Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na terenie szpitala przy ul. Garbary zorganizowała dzień otwarty tzw. Białą sobotę. W dniu 2 lutego czynne były poradnie specjalistyczne, udzielano nie tylko porad czy konsultacji specjalistów, ale także można było zbadać ciśnienie czy poziom cukru we krwi. Były pogadanki lekarzy, psychologów.

W pięknej scenerii ogrodu zimowego swoją działalność prezentowały Stowarzyszenia zrzeszone nie tylko w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych lecz także pozostałe jak np.  Stowarzyszenie Walki z bólem, Stowarzyszenia Pacjentów po Radioterapii. Byli obecni przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz stoisko ze zdrową żywnością. Nasz Oddział reprezentował Zarząd w osobach: Leszek Iwankowski, Piotr Kucybała, Zdzisław Niemyt, Alicja Smolarkiewicz. Prezentację na temat naszej działalności wygłosiła Prezes Oddziału. Udzielaliśmy informacji, rozdawaliśmy ulotki.

Za udział w tym programie otrzymaliśmy podziękowanie.

W dniu 15 marca odbyło się kwartalne spotkanie członków połączone z corocznym Walnym Zgromadzeniem, na którym uzupełniliśmy skład osobowy Komisji Rewizyjnej w miejsce zmarłej koleżanki.

W sprawach bieżących Prezes poinformowała obecnych o planach na 2018 r, (planowanej jednodniowej wycieczce w okolice Poznania).

W najbliższym czasie zaproszono nas na: spotkanie w Urzędzie Miasta, firma Coloplast na prezentację sprzętu, Stowarzyszenie J-Elita, Amazonki na spotkanie z psychologiem.

Prezes przypomniała o 1 % z odpisu od podatku na fundusz Polilko. Na koniec przekazała informacje z posiedzenia Zarządu Głównego Polilko, w którym uczestniczyła w dniu 14.03.2018 r. Zaapelowała o dobrowolną składkę na badania Doroty Kaniewskie., Wg listy zebraną sumę wpłacimy na konto.