OR Tarnów

20 lutego 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członków O/R w Tarnowie.

Po przedstawieniu przez Zarząd  sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium  (poprzez uchwały) odchodzącemu Zarządowi dziękując za dotychczasową pracę na rzecz Oddziału. Następnie dokonano wyboru nowego Zarządu na kolejną kadencję na lata 2020 - 2023.

Zarząd:
prezes - Danuta Sajdak,
vice prezes - Tadeusz Szebla,
sekretarz - Genowefa Buś,
skarbnik - Barbara Bieniarz,
członek - Jerzy Szydłowski

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - Zofia Kozioł,
zastępca - Roman Lindner,
członek - Jerzy Strychacz

Delegaci na Walne: Danuta Sajdak, Tadeusz Szebla

Kolejnym etapem spotkania była dyskusja nad kierunkiem dalszej działalności i rozwoju Oddziału.

W dniu 14.04.2016 r. w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze nowo powstałego Oddziału Regionalnego POL-ILKO Tarnów przekształconego z dotychczas istniejącego Klubu Ludzi ze Stomią w Tarnowie.

W wyniku głosowania został wybrany nowy Zarząd w osobach.

 • Prezes - Danuta Sajdak
 • V-ce prezes - Tadeusz Szebla
 • Skarbnik - Józefa Chmielowska
 • Sekretarz - Antoni Pis
 • Członek - Genowefa Buś
 • Członek - Jerzy Szydłowski

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca - Teresa Gębarowska
 • Członek - Bronisław Paluch
 • Członek - Franciszek Tyrka

Delegaci na Walne

 • Danuta Sajdak
 • Józefa Chmielowska

Na ostatnim posiedzeniu ZG POL-ILKO, które obyło się w Warszawie w dniu 17 lutego 2016 r. podjęta została uchwała o powołaniu nowego oddziału regionalnego POL-ILKO w Tarnowie. Zgodnie ze zmienionymi zasadami w statucie naszej organizacji, obecnie wystarcza 15 osób na powołanie oddziału. Zmieniliśmy bowiem ten być może zbyt restrykcyjny zapis, dając możliwość do zakładania większej ilości oddziałów.

Dotychczas w Tarnowie działał klub osób ze stomią, który znajdował się
w strukturze oddziału regionalnego POL-ILKO w Krakowie. Witamy zatem z wielką przyjemnością nowy oddział i jednocześnie zapraszamy też inne osoby, które są zainteresowane rozwojem ruchu stomijnego do współpracy.