OR Tarnów

W dniu 14.04.2016 r. w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze nowo powstałego Oddziału Regionalnego POL-ILKO Tarnów przekształconego z dotychczas istniejącego Klubu Ludzi ze Stomią w Tarnowie.

W wyniku głosowania został wybrany nowy Zarząd w osobach.

 • Prezes - Danuta Sajdak
 • V-ce prezes - Tadeusz Szebla
 • Skarbnik - Józefa Chmielowska
 • Sekretarz - Antoni Pis
 • Członek - Genowefa Buś
 • Członek - Jerzy Szydłowski

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca - Teresa Gębarowska
 • Członek - Bronisław Paluch
 • Członek - Franciszek Tyrka

Delegaci na Walne

 • Danuta Sajdak
 • Józefa Chmielowska

Na ostatnim posiedzeniu ZG POL-ILKO, które obyło się w Warszawie w dniu 17 lutego 2016 r. podjęta została uchwała o powołaniu nowego oddziału regionalnego POL-ILKO w Tarnowie. Zgodnie ze zmienionymi zasadami w statucie naszej organizacji, obecnie wystarcza 15 osób na powołanie oddziału. Zmieniliśmy bowiem ten być może zbyt restrykcyjny zapis, dając możliwość do zakładania większej ilości oddziałów.

Dotychczas w Tarnowie działał klub osób ze stomią, który znajdował się
w strukturze oddziału regionalnego POL-ILKO w Krakowie. Witamy zatem z wielką przyjemnością nowy oddział i jednocześnie zapraszamy też inne osoby, które są zainteresowane rozwojem ruchu stomijnego do współpracy.