OR Poznań

Jak co kwartał, członkowie Polilko oddziału Regionalnego w Poznaniu uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 r.

Prezes Oddziału po przekazaniu informacji na tematy bieżące, poinformowała również o zaproszeniu, jakie otrzymała z Urzędu Miasta na następujące spotkania:

  • spotkanie na temat "Jakie zadania powinny realizować organizacje Pozarządowe w przyszłym roku?"
  • Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego,
  • spotkanie w sprawie projektu "Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych".
  • spotkanie w sprawie prac nad rocznym Programem Współpracy na rok 2019.

W następnym punkcie spotkania Kolega Zdzisław podzielił się wrażeniami ze spotkania Trójstronnego w Katowicach.

Na koniec zaproszona na spotkanie pielęgniarka stomijna ze szpitala przy ul. Szwajcarskiej, przekazała nam w szczegółach o działaniach poradni na rzecz pacjentów stomijnych, przyjmujących tam lekarzy, podkreślając, że kontrolować należy się cyklicznie, mimo wyłonionej wcześniej stomii. Pytaniom zadanym przez uczestników nie było końca, stąd wniosek, że należy ten temat kontynuować.

Przy kawie, herbacie, napojach i ciastach jeszcze długo trwały rozmowy dzięki także gospodarzom, tj. firmie POFAM Poznań, która zawsze przygotuje salę na to spotkanie wraz z poczęstunkiem.

Sprządziła: Alicja Smolarkiewicz

Dzień 3 lutego obchodzony jest w kraju "Dniem Walki z rakiem", z tej okazji Dyrekcja Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na terenie szpitala przy ul. Garbary zorganizowała dzień otwarty tzw. Białą sobotę. W dniu 2 lutego czynne były poradnie specjalistyczne, udzielano nie tylko porad czy konsultacji specjalistów, ale także można było zbadać ciśnienie czy poziom cukru we krwi. Były pogadanki lekarzy, psychologów.

W pięknej scenerii ogrodu zimowego swoją działalność prezentowały Stowarzyszenia zrzeszone nie tylko w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych lecz także pozostałe jak np.  Stowarzyszenie Walki z bólem, Stowarzyszenia Pacjentów po Radioterapii. Byli obecni przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz stoisko ze zdrową żywnością. Nasz Oddział reprezentował Zarząd w osobach: Leszek Iwankowski, Piotr Kucybała, Zdzisław Niemyt, Alicja Smolarkiewicz. Prezentację na temat naszej działalności wygłosiła Prezes Oddziału. Udzielaliśmy informacji, rozdawaliśmy ulotki.

Za udział w tym programie otrzymaliśmy podziękowanie.

W dniu 15 marca odbyło się kwartalne spotkanie członków połączone z corocznym Walnym Zgromadzeniem, na którym uzupełniliśmy skład osobowy Komisji Rewizyjnej w miejsce zmarłej koleżanki.

W sprawach bieżących Prezes poinformowała obecnych o planach na 2018 r, (planowanej jednodniowej wycieczce w okolice Poznania).

W najbliższym czasie zaproszono nas na: spotkanie w Urzędzie Miasta, firma Coloplast na prezentację sprzętu, Stowarzyszenie J-Elita, Amazonki na spotkanie z psychologiem.

Prezes przypomniała o 1 % z odpisu od podatku na fundusz Polilko. Na koniec przekazała informacje z posiedzenia Zarządu Głównego Polilko, w którym uczestniczyła w dniu 14.03.2018 r. Zaapelowała o dobrowolną składkę na badania Doroty Kaniewskie., Wg listy zebraną sumę wpłacimy na konto.

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO Oddział Regionalny w Poznaniu, organizuje spotkania osób ze stomią oraz rodzin i opiekunów w następujących terminach:

  • 15 marca 2018 r., godz. 12.00
  • 14 czerwca 2018 r., godz. 12.00
  • 13 września 2018 r.,  godz. 12.00
  •  6 grudnia 2018 r., godz. 12.00

Miejsce spotkania: sala konferencyjna w siedzibie firmy POFAM-POZNAŃ, ul. Lindego 6.

Zapraszamy!

W dniu 7.12.2017 r. członkowie Oddziału Regionalnego Polilko w Poznaniu, jak co kwartał, spotkali się w gościnnej firmie Pofam Poznań. Na wstępie minutą ciszy uczciliśmy pamięć trzech naszych członków, którzy odeszli w listopadzie: Marzeny Kujawskiej, Zbigniewa Siwca i Floriana Siwaka.

Następnym tematem było przekazanie informacji o wycieczce szlakiem J. H. Dąbrowskiego, zdaniem uczestników bardzo udanej. To zdaniem tych, którzy w niej nie uczestniczyli.

20 września 7 osobowa grupa osób spotkała się z redakcją telewizji TVP PR3 w programie "Strefa zdrowia", by wypowiedzieć się na temat swych doświadczeń w chorobie raka jelita grubego. Nagranie trwało kilka godzin, a w emisji programu, po kilku tygodniach zaledwie kilka minut, ale i to dobre.

W obchodach 30-lecia powstania Polilko w części oficjalnej wziął udział cały Zarząd Oddziału. Otrzymaliśmy wiele dyplomów, życzeń, gratulacji, które przedstawiliśmy obecnym na zebraniu. Przekazałam również zabranym informację o możliwości zakupienia okolicznościowych emblematów - przypinek.

W dniu 6 grudnia spotkałam się z przedstawicielkami firmy Convatec, panią Bożeną Włodarczyk oraz panią Justyną Cymerską - przedstawicielką Naszej Troski poruszając m.in. temat zachęcenia pacjentów do współpracy i pisania o swoich problemach czy dzielenia się uwagami, co zostało przekazane obecnym na spotkaniu.

Poinformowałam członków Towarzystwa o informacji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych o składaniu wniosków na dofinansowanie na 2018 r. w zakresie pomocy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.

16 listopada brałam udział w Zebraniu Zarządu Głównego w Warszawie i przekazałam obecnym informację z tego spotkania.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem drobnych upominków przygotowanych przez firmę Pofam, życzeniami Zdrowych, Spokojnych, Radosnych Świąt oraz Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku, czego życzę również wszystkim stomikom oraz czytającym tę informację.

Poniżej cytuje podsumowanie obchodów 30-lecia powstania Polilko, które przedstawiła nam Alina Matysiak poparte zdjęciami, których były dziesiątki.

Alicja Smolarkiewicz

Relacja Aliny Matysiak:

Spotkanie grudniowe Oddziału Poznańskiego POLILKO odbyło się w dzień 7 grudnia 2017, dokładnie w dzień po 30 latach od wpisania Towarzystwa do Sądu i ta data - 7 XII 1987 - jest początkiem dla Stowarzyszenia i Oddziału Poznańskiego POLILKO. Polilko już działało od lat 70, a w latach 80 wpisane do Europejskiego ILKO i Klubu Ileostomików prężnie działającego pod opieką prof. R. Górala w Klinice Poznańskiej, a od zarejestrowania w Sądzie jako pełnoprawne Stowarzyszenie.

Na tym spotkaniu Członkom Poznańskiego Oddziału wyświetliłam film i pokazałam zdjęcia z obchodów 30-lecia POLILKO, które odbyły się w Poznaniu w dniach 13-15 X 2017 z udziałem delegatów wszystkich Oddziałów POLILKO w kraju oraz zaproszonych gości jak i stomików z innych krajów Europy, w tym nowo wybranego Presidenta Europejskiego Stowarzyszenia EOA, który przyjechał z żoną z Islandii

Alina M.

W imieniu Zarządu Oddziału Regionalnego Polilko w Poznaniu pragnę gorąco podziękować Zarządowi Głównemu, koleżankom i kolegom za życzenia kierowane na moje ręce z okazji 30-lecia powstania Polilko.

Osobiście jestem wzruszona wyrazami uznania i życzeniami. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie motywujące do dalszej pracy na rzecz stomików w Polsce. Bezinteresowna praca społeczna na rzecz pacjentów umacnia w nas potrzebę niesienia pomocy i dbania o lepszą jakość życia osób ze stomią, a troska o nich nieustannym wyzwaniem. Nakłania nas do dalszych działań.

Dziękuję!

Powtarzając słowa podziękowania kieruje szczególnie do organizatorów obchodów 30-lecia powstania Polilko w Poznaniu: Aliny Matysiak i Andrzeja Piwowarskiego, za zaangażowanie i zorganizowanie jubileuszu, mimo wielu trudności.

Prezes Oddziału Poznańskiego Alicja Smolarkiewicz

W sierpniu 2017 r. spotkaliśmy się w grupie 10 osób na prośbę 2 osób po niedawno przebytej operacji wyłonienia stomii. Osoby te chciały wcześniej niż planowane spotkanie we wrześniu poznać osoby ze stowarzyszenia, porozmawiać ,poznać bliżej. Miało to miejsce w jednej z poznańskich kawiarń na Starym Rynku.

14 września odbyło się kolejne kwartalne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO Oddziału Regionalnego w Poznaniu. Zaprosiliśmy przedstawicielkę firmy Convatec, która zaprezentowała nam nowe produkty do pielęgnacji stomii oraz nowy sprzęt zastępujący wycofane przez firmę niektóre wzory.

Dyrektor ds. marketingu firmy Pofam poinformowała nas o dotychczasowych działaniach w sprawie refundacji sprzętu, po uwzględnieniu uwag i konsultacji społecznych.

Prezes zaproponowała wycieczkę po Wielkopolsce mało popularną trasą - śladami Jana Henryka Dąbrowskiego - twórcy Hymnu Narodowego - legionisty zasłużonego bohatera.

Alina Matysiak podała nam program obchodów 30-lecia powstania POL-ILKO, które odbędą się 13-15 października br. w Poznaniu. Wybraliśmy 2 osoby oddelegowane z naszego oddziału na te uroczystości. Jak zwykle przy kawie i ciastkach, zawsze przygotowanych przez firmę POFAM, miłych rozmowach, zakończyliśmy spotkanie.

W dniu 20 września 2017 r. odbyła się zaplanowana wycieczka do Koszut, Środy Wlkp. Winno-Góry, w której udział wzięło 37 osób. W Koszutach zwiedziliśmy wybudowany w 1567 r. dworek szlachecki. O kolejnych właścicielach i zwyczajach tych epok bardzo ciekawie opowiadała nam przewodniczka. Dworek odbudowywany po kolejnych zniszczeniach został przez ostatnich właścicieli przekazanych na własność skarbu Państwa.

Następnym etapem naszej podróży była kolegiata w Środzie Wlkp. - gotycka budowla wymurowana w 1428 r., gdzie odbywały się sejmiki szlacheckie. Dalszą podróż docelową do Winno-Góry jak i przez cały czas towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda.

W Winno-Górze w Pałacu J. H. Dąbrowskiego udostępniono zwiedzającym tylko dwie sale z pamiątkami, bowiem obiekt odkupił prywatny właściciel, obiekt został pięknie odrestaurowany w otoczeniu dużego parku. W tamtejszym kościele przewodniczka opowiedziała nam o losach i ostatnich latach życia J. Henryka Dąbrowskiego, którego prochy spoczęły w tamtejszym kościele.
Wycieczkę zakończyliśmy w Koszutach w restauracji CEZAR, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji przedstawicielki firmy Velland na temat nowego sprzętu stomijnego, środków pielęgnacyjnych, pasów brzusznych. Po prelekcji można było zwiedzić Małe ZOO w okolicy, były tam nie tylko rodzime kozy, ale także kangury, lama, osioł i kucyki. Wycieczkowicze zadowoleni, pełni wrażeń wrócili do domu.

W dniu 28 września br. kilka osób naszego Oddziału spotkało się z ekipą telewizyjną teleskopu, która w programie ogólnopolskim „Strefa Zdrowia” przedstawić miała problem życia po chorobie nowotworowej jelita grubego. W nieskrępowanych rozmowach z panią redaktor poruszyliśmy temat nie tylko choroby, ale także przedstawiliśmy borykające nas problemy, szczególnie ostatnich miesięcy związanych z nowelizacją przepisów o refundacji sprzętu. Pani redaktor, przemiła osoba, ze zrozumieniem podeszła do naszych spraw.

sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

Informacja o działaniach Stowarzyszenia Oddziału Poznańskiego za II kwartał 2017 r.

10 maja 2017 r. w szkoleniu organizowanym przez "Organizację Obywatele dla zdrowia" pod patronatem Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Unii Europejskiej, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, brała udział Prezes Oddziału.

07 czerwca 2017 r. zaproszono nas na seminarium na temat: ochrona autonomii
pacjenta a pełnomocnictwo medyczne i świadczenia pro futuro.

W maju Prezes Oddziału brała udział w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego, przy Urzędzie Miasta Poznania.

W dniu 01.06.2017 r. odbyło się zebranie kwartalne członków zgromadzenia oddziału połączone z Walnym Zgromadzeniem.

Przewodniczącą zgromadzenia została Alina Matysiak, która bardzo sprawnie
przeprowadziła dalszy ciąg zebrania, Komisja skrutacyjna i komisja wniosków
kolejno przedstawiła sprawozdania, które przegłosowano jak również sprawozdania
merytoryczne i rachunkowe z działalności za 2016 r. oraz sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej.

W sprawach bieżących posłuchaliśmy kolegów, którzy brali udział w trójstronnym
spotkaniu Słowaków, Czechów i Polaków a Bojnowicach na Słowacji.

Wybraliśmy delegatów na Walne Zgromadzenie (trzy osoby), które
odbędzie się 30 czerwca 2017 r, w Katowicach.

Zaplanowaliśmy wstępnie wspólną wycieczkę rekreacyjno-rehabilitacyjną
całodniową do Kórnika i Rogalina połączoną ze zwiedzaniem zamku i parku,
w miesiącu wrześniu.

Kol. Alina Matysiak przekazała nam informację o toczących się przygotowaniach do obchodów 30-lecia powstania POL-ILKO, na które zostaną oddelegowane 2 osoby z naszego oddziału.

W dniu 4 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Odbywały się spotkania z pacjentami w całym kraju. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu również włączyło się do tej akcji i sobota była dniem otwartym w szpitalu, do której zostaliśmy zaproszeni. W pięknym otoczeniu ogrodu zimowego mieszczącego się na terenie szpitala mieliśmy swoje stoisko wraz z innymi uczestnikami Koalicji Pacjentów Onkologicznych i nie tylko.

Był obecny lekarz - onkolog, można było zmierzyć ciśnienie i poziom cukru, prezentowano zdrowe odżywianie wraz z degustacją dań orkiszowych, byli obecni przedstawiciele Zakładu Usług Społecznych oraz inne organizacje pomagające pacjentom po przebytej chorobie. Po prezentacji o swojej działalności organizacji wysłuchaliśmy prelekcji lekarza, psychologa, można było uczestniczyć w warsztatach makijaż, ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęciach z decoupage.

Zainteresowanych naszym schorzeniem pacjentom wręczyliśmy materiały na temat raka jelita grubego, informacje o organizowanych spotkaniach i naszej działalności. Byli przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji. Otrzymaliśmy pisemne podziękowanie za udział oraz aangażowanie w szczytną ideę budowania świadomości onkologicznej wśród mieszkańców Wielkopolski.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

Zakończyliśmy program "Zwyczajnie Aktywni - Stomia nie wyklucza aktywności zawodowej". Finałem był udział trzech osób z naszego Oddziału w Szkoleniu w Bochni. Udział w programie brało 15 osób, wszyscy otrzymali certyfikaty. W szkoleniu służb celnych na poznańskim porcie lotniczym Poznań-Ławica brał udział kolega Piotr Kucybała. Przeszkolono około 150 osób. Szkolenie odbyło się w czterech terminach.

W spotkaniu kwartalnym, które odbyło się 8 grudnia wraz z firmą Pofam-Poznań zorganizowaliśmy świąteczny program. Wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu duetu skrzypcowego, przy kawie i ciastkach w świątecznym nastroju i miłej atmosferze spędziliśmy wspólnie kilka godzin. Wszyscy obecni zostali obdarowani upominkami przygotowanymi przez firmę oraz przepięknymi bombkami własnoręczne zrobionymi przez koleżankę Hanię Dokrzewską.

W krótkich słowach Prezes Oddziału przekazała obecnym informację z zebrania Zarządu Głównego, które odbyło się w listopadzie, podsumowujące mijający rok, prognozy na przyszłość, oraz aktualnych działaniach w sprawie dotyczącej nas stomików najbardziej to jest planach w zakresie refundacji sprzętu i toczących się w tej sprawie rozmowach z Ministerstwem Zdrowia. Wszyscy prezesi oddziałów również i my wystąpiliśmy z interpelacją w sprawie refundacji do senatorów i posłów danego regionu.

Wspólnie z Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Ośrodkiem Badań i Profilaktyki Nowotworów Oddział przystąpił do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski przy wsparciu ze środków europejskich, tematem ma być "profilaktyka i badania raka jelita grubego". Zapoczątkowaliśmy tę współpracę udziałem 10 osób w spotkaniu z psychologiem, które odbyło się w dniu 17.12.2016 r.

Z okazji zbliżających się Świąt życzymy wszystkim stomikom wszystkiego dobrego, zdrowych, pogodnych, pełnych uroku, magicznych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku samych dobrych beztroskich dni baz obawy o lepsze jutro a przede wszystkim Zdrowia.

W dniu 15 września 2016 r. odbyło się spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego POLILKO O/Regionalny w Poznaniu. W pierwszej części spotkania gościliśmy panią Zofię Dąbek -polonistkę, bliską znajomą zmarłej poznańskiej aktorki pani Krystyny Feldman. Pani Zofia przybliżyła nam postać Pani Krystyny wspominając Jej liczne sukcesy sceniczne i role filmowe, była barwną postacią Poznania, żyjącą w skromnych warunkach na jednym z poznańskich osiedli.

Przedstawiła fragmenty niedawno wydanej książki "Światła które nie gasną" opartej na biografii aktorki. Każdy z uczestników spotkania otrzymał kseroinformację z życiorysem aktorki. Podjęliśmy ten temat, dlatego że umówieni byliśmy na spotkanie z aktorką, ale jej śmierć przekreśliła te plany. Będąc przy tym temacie zaproponowaliśmy wspólne wyjcie do teatru Nowego w Poznaniu, którego aktorką była Pani Krystyna.

W drugiej części spotkania przedstawicielka firmy Convatec zapoznała nas z nowym sprzętem stomijnym oraz środkami pielęgnacyjnymi, informując o wycofaniu z produkcji niektórych wyrobów. Przedstawiła nam pielęgniarkę stomijną, którą niektórzy z obecnych mieli okazję poznać podczas odwiedzin w domu, tuż po zabiegu, w ramach akcji prowadzonej przez firmę. Prezes przekazała obecnym sprawy bieżące z działalności Towarzystwa. W dalszym ciągu oczekujemy wiadomości w sprawie nowych zasad refundacji sprzętu stomijnego i środków pielęgnacyjnych.

W dniu 17 października prezes spotka się z V-ce Przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia – posłem P. Markiem Rucińskim, co jest odpowiedzią na przekazanie przez nas wcześniej, materiałów dotyczących naszych wątpliwości proponowanych przez Rząd nowych zasad refundacji.

Przy kawie, herbacie i ciasteczkach zakończyliśmy nasze spotkanie.

W dniu 27 września zakończyliśmy nasz udział w programie "Zwyczajnie Aktywni". Ostatnimi zajęciami były warsztaty komputerowe, cieszące się dużym zainteresowaniem. Poprzednie z psychologii, wolontariatu, doradztwa zawodowego, zostały pozytywnie ocenione przez słuchaczy, wnosząc dużo wiadomości i informacji.

Obecnie nasz przedstawiciel bierze udział w szkoleniu celników na poznańskim lotnisku "Ławica". Spotkania odbędą się w czterech terminach. Piotr Kucybała nakreśli cel działania Towarzystwa oraz przekaże na przykładach sprzęt stomijny, środki pielęgnacyjne i akcesoria niezbędna w naszym codziennym życiu.

Sporządziła Alicja Smolarkiewicz

pozn08 pozn07 pozn06 pozn05 pozn04 pozn03 pozn02 pozn01