OR Poznań – spotkanie kwartalne

W dniu 11.09.2015 r. odbyło się kwartalne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego Polilko w Poznaniu, na które zaprosiliśmy przedstawiciela firmy SALTS. Przedstawił zgromadzonym nowe produkty do pielęgnacji stomii oraz inne produkty ułatwiające codzienne zabiegi.

Następnie prezes zdała relację ze spotkania Zarządu Głównego, które miało miejsce w czerwcu br. w Szczecinie.

Zaakceptowaliśmy oddelegowane 2 osoby na obchody WOD 2015 oraz 20-lecie OR w Kielcach, które odbędą się w dniach 02-04 października br. w Kielcach.

Alicja Smolarkiewicz

Dodaj komentarz