OR Poznań – relacja – czerwiec 2015 r.

Dnia 10 kwietnia br. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu odbyła się III Wielkopolska Konferencja uro-onkologiczna oraz satelitarna Sesja Pielęgniarek. Sesja dotyczyła zagadnienia z zakresu opieki nad chorymi urologicznymi. organizatorem była firma POFAM Poznań. Na tę konferencję zostaliśmy zaproszeni i przedstawiliśmy nasze działania na rzecz pacjentów z urostomią.

W miesiącu maju rozdaliśmy plakaty i ulotki dotyczące badań biomarkerów "Zrób test na RAS" w następujących placówkach: Szpital Kliniczny A.M.Poznań, ul. Przybyszewskiego 49, Szpital Wojewódzki Poznań, ul.Juraszów 7/19, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań ul. Garbary 15, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, ul. Szwajcarska, Poznań, Centrum Medyczne HCP Oddział Chirurgii, Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. 223/228, Zespół Opieki Zdrowotnej Poznań, ul. Garczyńskiego.

12 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie członków O.R w Poznaniu. Przekazano sprawozdania merytoryczne i finansowe, oraz Komisji Rewizyjnej. Wnioski jakie padły na tym spotkaniu dotyczyły formalnego załatwienia na szczeblu centralnym przywilejów wynikających z karty stomika, poszerzając ich zakres o miejsca parkingowo-postojowe dla inwalidów. Na spotkaniu poruszono sprawę ewentualnej wycieczki we wrześniu, sprawy bieżące, jak zwykle dzielono się doświadczeniami.

Prezes zdała relację ze spotkania Zarządu Głównego, które odbyło się w marcu w Warszawie.

Alicja Smolarkiewicz

Dodaj komentarz