Gala św. Kamila

POL-ILKO laureatem Nagrody Św. Kamila

W dniu 10 lutego 2015 r., w przeddzień Światowego Dnia Chorego obyła się IX Gala Św. Kamila. Nagroda ustanowiona z inicjatywy Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym Kamilianie oraz Prezesa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej o. dra Arkadiusza Nowaka. Od 2007 r. Kapituła Nagrody wyróżnia osoby, organizacje, instytucje w czterech kategoriach:

  • pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję instytucjom, organizacjom
    i osobom indywidualnym działających na rzecz chorych;
  • stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami;
  • środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukacje zdrowotną;
  • Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym.

Tak jak w kilku poprzednich latach gala odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich. Podczas tegorocznej gali gośćmi byli m. in.: Ewa Kopacz, Premier RP; Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia; Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej; Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, Arcybiskup Henryk Hoser, Biskup Warszawsko-Praski. Galę prowadzili Paulina Chylewska i Robert Janowski, a część artystyczną uświetnili artyści programu „Jaka to melodia”.

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO otrzymało główną nagrodę w kategorii - stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami. Nagrodę odebrał Andrzej Piwowarski prezes ZG POL-ILKO. Jak napisano w uzasadnieniu:

Za wieloletnią działalność dążącą do pogłębienia wrażliwości społecznej wobec osób chorych ze stomią oraz zwiększenia jakości ich życia w chorobie. W dowód uznania za aktywność Towarzystwa w upowszechnianiu wiedzy o chorobach układu pokarmowego.”

Na gali ponadto byli obecni przedstawiciele naszego stowarzyszenia w osobach: Dorota Kaniewska, Jolanta Matalewska, Zofia Skrok, Ryszard Lisek oraz wieloletnia przewodnicząca Zarządu Głównego POL-ILKO Alina Matysiak.

Więcej informacji na temat Gali, Nagrody Św. Kamila, wyróżnionych i laureatach można przeczytać na stronie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej pod tym adresem: http://www.prawapacjenta.eu/index.php?pId=3812

Gala św. Kamila 1 Gala św. Kamila 2 Gala św. Kamila 3 Gala św. Kamila 4fot. Marta Ankiersztejn

Dodaj komentarz