OR Poznań – informacja o spotkaniu

Informacja ze spotkania członków Towarzystwa Oddziału Regionalnego w Poznaniu 06 czerwca 2014 r. odbyło się kwartalne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego Polilko - OR w Poznaniu.

Prezes oddziału przekazała aktualne wiadomości z działalności stowarzyszenia w kraju i regionie. Wybraliśmy 2 delegatów na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniach 27-28.06.2014 w Krakowie.

Obszerną relację z Europejskiego Kongresu Stomików w Krakowie, popartą zdjęciami, przedstawiła nam koleżanka Alina Matysiak, współorganizator Europejskiego spotkania.

Dodaj komentarz