OR Poznań – Spotkanie 30.11.2022

Spotkanie Zarządu Oddziału POL-ILKO Poznań odbyło się w dniu 30.XI.2022 r., a celem tego spotkania było ustalenie prac tego Oddziału na następny rok, jak i w tym roku spotkania Świąteczno-Noworocznego w dniu 9.XII.2022 r. dla członków Oddziału.

Wiele spraw poruszono, szczególnie sprawę sprzętu stomijnego i nowych przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzanych rozporządzeń. Rozmawialiśmy też o życiu ludzi ze stomią oraz o tym, jak uatrakcyjnić spotkania członków w oddziale i pozyskiwać nowych.

Praca na rzecz ludzi ze stomią jest wykonywana przez zaangażowane w to osoby niosące pomoc innym, charytatywnie bez wynagrodzeń i dla wszystkich. Wszyscy Stomicy otrzymują sprzęt stomijny nieodpłatnie dzięki staraniom tej Organizacji POLILKO, niestety nieliczni są członkami Stowarzyszenia Stomijnego, a siła jest też w ilości i pracy naszego Stowarzyszenia.

Inicjatorem tego spotkania był prezes Oddziału Poznańskiego POLILKO, Zdzisław, i skarbnik Małgorzata. Zaprosili do współpracy Alicję (poprzednia Prezes Oddziału, niestety nie mogła przyjść, choroba z Nią wygrała) i Alinę (długoletnia prezes Zarządu Głównego POL-ILKO). Taka współpraca to miłe i potrzebne działania dla dobra wszystkich członków POL-ILKO w Oddziale POL-ILKO Poznań.

Zdjęcia z tego miłego i owocnego spotkania: Prezes Zdzisław, v-ce prezes Bogumiła, Małgorzata skarbnik, członek Zarządu Krystyna i ja wspomagająca, Alina.

OR Poznań - spotkanie 11.2022
OR Poznań - spotkanie 11.2022
OR Poznań - spotkanie 11.2022
OR Poznań - spotkanie 11.2022

Dodaj komentarz