OR Poznań – Walne 2021

W dniu 2.09.2021 r. po długiej przerwie spowodowanej pandemią spotkali się członkowie Polskiego Towarzystwa Stomijnego Polilko Oddział Regionalny w Poznaniu. Odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału na którym, w związku z mijającą kadencją oraz ustępującym Zarządem wybraliśmy nowe władze.

Po wysłuchaniu sprawozdań merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej przedstawionych przez ustępujący Zarząd, przyjętych przez obecnych, wybraliśmy nowy Zarząd w osobach:
Zdzisław Niemyt - Prezes Zarządu
Bogumiła Chojnowska - Z-ca Prezesa
Krystyna Ziamska - członek Zarządu
Katarzyna Łakomiec - sekretarz
Małgorzata Arska-Kotlińska - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Alina Matysiak
Alicja Smolarkiewicz

Przedstawiliśmy Delegata na Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego, które odbędzie się w Warszawie w dniu 08.09.2021 r.

Po dyskusji i sprawach bieżących zebranie zakończono, przedstawiając następny termin spotkania tj. 2.12.2021 r.

Sporządziła: Alicja Smolarkiewicz

Dodaj komentarz