OR Poznań – Plan spotkań 2014

Zawsze od lat w tym samym miejscu, tj. w sali seminaryjnej szpitala AM przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu. Na każde z tych spotkań zaprosiliśmy przedstawicieli firm, którzy prezentowali nam swoje wyroby i zapoznali z planowanymi nowościami.

W maju wspólnie z firmą CONVATEC zorganizowaliśmy spotkanie w malowniczej kawiarni na Starym Rynku w Poznaniu połączone z prezentacją i poczęstunkiem.

W roku bieżącym planujemy następujące terminy spotkań:

  • 21 marca 2014
  • 06 czerwca 2014
  • 12 września 2014
  • 05 grudnia 2014

oraz dyżury na terenie Zakładu Opieki Zdrowotne 1 raz w mcu (pierwszy wtorek miesiąca) przy ul. Garczyńskiego w Poznaniu.

Dodaj komentarz