Fundacja Twórczość i Dokumentacja – projekt Onkoprzestrzeń Kreatywna

Z radością informujemy, że w tym roku projekt Onkoprzestrzeń Kreatywna jest kontynuowany.

Obecnie wystawą wirtualną towarzyszymy prestiżowej wielosektorowej i interdyscyplinarnej imprezie medycznej, jaką jest V Kongres Wyzwań Zdrowotnych, który miał odbyć się w marcu Katowicach, a obecnie realizowany jest online. W sytuacji, w jakiej znaleźli się pacjenci onkologiczni i ich bliscy z powodu pandemii ma to szczególne znaczenie, bowiem Onkoprzestrzeń Kreatywna niesie duże psychiczne wsparcie i obniżenie stresu związanego z chorobą. Trudna sytuacja pandemii wymagająca ograniczeń i utrzymania zasad izolacji społecznej wyklucza udział w dużych wydarzeniach z udziałem publiczności. Jesteśmy zaszczyceni, że w formule online towarzyszymy tegorocznej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

https://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Onkoprzestrzen-Kreatywna-autorzy-projektu-zapraszaja-na-wirtualna-wystawe,208370,10.html

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wirtualnej wystawy prac plastycznych zrealizowanych przez pacjentów w ramach projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna:

https://www.artsteps.com/view/5eba9f7fa0a42242d9e1057f

Wystawę można zobaczyć na stronie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, w zakładce PARTNERZY, pod logotypem Fundacja Twórczość i Dokumentacja

https://www.hccongress.pl/pl/

a tutaj wystawa w wersji klasycznej:

http://onkoprzestrzen.warsawfilm.pl/

Przed nami sierpniowy plener malarski prowadzony przez artystę malarza Stefana Żuchowskiego połączony z warsztatami terapeutycznymi Rysunku Muzycznego znakomitej muzykoterapeutki dr Elżbiety Galińskiej  oraz medytacjami mindfulness w wykonaniu dr Jolanty Berezowskiej.

12 września zaplanowaliśmy duże wydarzenie  filmowo-warsztatowe II Warszawskie Spotkania - Onkoprzestrzeń Filmowa, adresowane do pacjentów i ich bliskich, do a także środowisk medycznych terapeutów i lekarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy.

Organizatorem tych wydarzeń i wystaw jest autorka projektu Maria Poszwińska i Fundacja Twórczość i Dokumentacja. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  Naszymi partnerami są: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Instytut Praw Pacjenta, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Rynek Zdrowia, Sarcoma i Polilko  oraz portale internetowe poświęcone zdrowiu i onkologii. Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

demo projektu

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

strona internetowa

https://fundacja-tid.wixsite.com/onkoprzestrzen

http://onkoprzestrzen.pl/

https://fundacja-tid.wixsite.com/tworczoscidokument

fanpage projektu

https://www.facebook.com/ONKOprzestrzenKreatywna/

grupa FB

https://www.facebook.com/groups/1469325983199681/

Czy sztuka, muzyka, taniec, działania kreatywne i szeroko pojęta aktywność może pomagać w leczeniu? Przeprowadzone warsztaty i dziesiątki rozmów z pacjentami w trakcie leczenia i po leczeniu, a także z ich bliskimi pokazują, że tak.  Liczne pozytywne przykłady pokazują, że można dobrze funkcjonować w chorobie nowotworowej. Można tańczyć, śpiewać, malować, podróżować, śmiać się i bawić pomimo choroby. Kreatywność, samorealizacja, podróże, nowe przyjaźnie, marzenia i nadzieja na spełnione życie w takiej sytuacji jak choroba nabierają szczególnego znaczenia. Aktywna postawa może nas wspierać w trudnych chwilach, pomagać powrócić do normalności, dawać nadzieję na przyszłość i otwarcie się na świat.

Główna idea projektu to popularyzacja arteterapii i metod obniżających stres w środowiskach dotkniętych chorobami nowotworowymi jako silnego, pozytywnego bodźca poprawiającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz jakość życia osób zmagających się z chorobą nowotworową.

Onkoprzestrzeń Kreatywna inspiruje do przyjmowania aktywnej i twórczej postawy w różnych obszarach życia, wskazujemy na uzdrawiającą rolę arteterapii, kreatywności i samorozwoju poprzez różne formy zajęciowe.  Promujemy zdrowe, kreatywne postawy wobec choroby dające wsparcie, przywracające nadzieję i chęć życia, by rak nie kojarzył się ze śmiercią, lękiem, osamotnieniem i wycofaniem z aktywności społecznej. Wskazujemy na uzdrawiającą rolę sztuki, aktywnej i optymistycznej postawy wobec choroby, pomagającej powrócić do normalności z nadzieją na przyszłość. Wpisując się w promocję i ochronę zdrowia chcemy poprzez zrealizowane już materiały filmowe wśród pacjentów, ich bliskich, w środowisku medycznym i terapeutycznym upowszechniać ideę samopomocy terapeutycznej w sytuacji stresu i traumy, jaką jest choroba nowotworowa. W naszym nowatorskim filmowym eksperymencie uczestniczą czynnie Pacjenci, ich bliscy, lekarze i terapeuci.

Na stronie internetowej https://fundacja-tid.wixsite.com/onkoprzestrzen  można zobaczyć, obok galerii fotograficznych z przeprowadzonych warsztatów, ponad 150 materiałów filmowych: relacji z warsztatów oraz wywiadów z uczestnikami /pacjentami, lekarzami, terapeutami i konsultantami. W tym roku powstaną kolejne materiały filmowe: wywiady z pacjentami i terapeutami, relacje z warsztatów i półgodzinny film dokumentalny o Jadzi Jurgielskiej, która trzy lata temu zachorowała na raka, a jej powrót do zdrowia jest piękną i niezwykle cenną inspiracją dla osób w podobnej sytuacji. Warto przedstawiać zdjęcia i historie osób, którym udało się z niej wyjść, prezentować przykłady dobrego radzenia sobie w chorobie i pozytywnych zmian, które wniosła choroba, bo i takich jest bardzo dużo. Nowa naznaczona onkologicznie sytuacja powoduje, że trzeba odkryć i uczyć się siebie na nowo. Zbudować swoją nową tożsamość. Wrócić do normalnego życia, pracować, podróżować, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Każda próba zachowania normalności, spotykanie się ze znajomymi, kolegami z pracy - każde oderwanie myśli od choroby czy leczenia ma działanie terapeutyczne. Niewątpliwie potrzeba inicjatyw, które pokazują, że przy chorobie nowotworowej, da się po prostu kreatywnie i ciekawie żyć. Zdrowe spojrzenie na chorobę na pewno będzie bardzo pomocne.

Fundacja Twórczość i Dokumentacja jest fundacją, głównie o profilu filmowym. Jej członkowie, a zarazem fundatorzy prywatnie zajmują się sztuką, kulturą, muzyką współczesną i tradycyjną, muzykoterapią, a ze względu na osobiste doświadczenia onkologiczne Marii Poszwińskiej, również psychoonkologią. Chcemy połączyć te dziedziny: film, działania artystyczne i zdrowie. Planujemy szereg działań arteterapii i towarzyszących im filmów dokumentalnych przeznaczonych dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. 

Celem Fundacji jest:

  • dokumentowanie wartościowych zjawisk społeczno-kulturalnych, artystycznych, interesujących osobowości,
  • inicjowanie i wspieranie projektów artystycznych i społeczno-kulturalnych,
  • realizacje artystyczne przede wszystkim z zakresu plastyki i filmu,
  • przedsięwzięcia edukacyjne – popularyzacja sztuki i kultury,
  • animacja kulturalna, inicjatywy kulturotwórcze,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • profilaktyka zdrowotna.

Dodaj komentarz