Uwagi Polilko do wzoru zlecenia

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie
w przypadku kontynuacji zlecenia

W ramach konsultacji społecznych projektu o zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawanych na zlecenie Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO zgłosiło swoje uwagi do niniejszego projektu. Zarząd Główny POL-ILKO zgłaszał uwagi do projektu poprzedniego wzoru, który był bardzo obszerny, skomplikowany i nieprzyjazny do obsługi dla wszystkich uczestników procesu refundacyjnego.

Po naszych protestach i pismach, w które włączyły się również inne organizacje reprezentujące pacjentów, ale także stowarzyszenia lekarskie i pielęgniarskie oraz naukowe, został przedstawiony nowy, uproszczony wzór zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, jak to jest w przypadku sprzętu stomijnego. Jest to z pewnością krok
w dobrym kierunku, aby zmniejszyć obciążenia biurokratyczne i ułatwić pracę zainteresowanym oraz ograniczyć czas na te procedury.

Link do projektu

Nowy projekt wzoru zlecenia:

Link do pisma POL-ILKO

Zarząd Główny POL-ILKO

Dodaj komentarz