OR Poznań – spotkanie kwartalne 06.2019

W dniu 07.06.2019 r. odbyło się kwartalne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego POLILKO O/Regionalny w Poznaniu. Prezes przekazała obecnym informacje co wydarzyło się w okresie od ostatniego spotkania.

- 21.03.2019 r. prezes i członek Zarządu oddziału brali udział w spotkaniu organizowanym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, w szpitalu w Pile na okoliczność otwarcia nowej Filii Oddziału Radioterapii, przy współudziale innych przedstawicieli organizacji pacjentów. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Dyrektor WCO prof. dr. hab. Julian Malicki oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

- 30.03.2019 r. Z-ca Prezesa uczestniczył w konferencji organizacji Nieswoistego Zapalenia Jelit J-jelita w ramach obchodów Dni Edukacji. Z tą organizacją współpracujemy, mamy wiele wspólnych problemów i staramy się je rozwiązać. Prezesi obu organizacji wspólnie uczestniczą w organizowanych przez Urząd Miasta Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych spotkaniach.

- 17.05.2019 r. Prezes brała udział w roboczym spotkaniu którego organizatorem był Zakład Opieki Społecznej przy współudziale PFRON, MOPR, NFZ, Powiatowy Urząd Pracy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

- 17.06.2019 r. Prezes - spotkanie w Wielkopolskim Centrum Onkologii Poznań ze znanym angielskim onkologiem.

- 25.06.2019 r. Prezes - Konferencja p.t. "ABCD - alfabet, który może uratować Ci życie", pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrekcji WCO w ramach projektu Funduszy Europejskich.

- W trójstronnym spotkaniu granicznym w Zawoi uczestniczył Z-ca Prezesa.

- 06.06.2019 r. Przeprowadziliśmy Walne Zgromadzenie Oddziału, na którym wybraliśmy delegatów na Walne Zgromadzenie ZG w Kielcach - są to Alicja Smolarkiewicz oraz Leszek Iwankowski - obecni na zebraniu. (Sprawozdania z Walnego Zgromadzenia przesłaliśmy).

- Spotkanie zakończyliśmy dyskusją na tematy bieżące. Prezes przekazała życzenia spokojnych i pogodnych wakacji.

Dodaj komentarz