Petycji ws. dostępu do leczenia rjg

Prezentujemy treść petycji do Premiera Rządu RP w sprawie dostępu pacjentów do leczenia raka jelita grubego.

Szanowny Panie Premierze,

My pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o wsparcie w naszych wielomiesięcznych staraniach o dostęp do terapii dla pacjentów, którzy pilnie potrzebują 3. i 4. linii leczenia.

Rak jelita grubego stanowi w polskiej populacji drugą najliczniejszą po raku płuca grupę zachorowań na nowotwory oraz drugą przyczynę zgonów z powodów onkologicznych. Tylko w zeszłym roku 24 tysiące osób w Polsce usłyszało diagnozę „rak jelita grubego". Należymy do krajów o najwyższej liczbie zachorowań w całej Europie, przy czym wskaźnik przeżyć 5-letnich jest niższy o ponad 10% od średniej europejskiej. Według prognoz, w 2018 roku z powodu tego nowotworu zmarło w Polsce 14.000 osób. Oznacza to, że każdego dnia w naszym kraju umiera 38 pacjentów cierpiących na przerzutowego raka jelita grubego. A przecież dzisiaj medycyna daje nowe możliwości, z rakiem jelita grubego można żyć, to schorzenie w innych krajach już jest chorobą przewlekłą. Mamy nadzieję, że tak stanie się również w Polsce.

Mimo dziesiątek pism składanych do decydentów w obszarze ochrony zdrowia, mimo wielu rozmów, chęci i obietnic, nasze prośby wciąż nie zostały wysłuchane.  W styczniu tego roku została zawieszona w Internecie petycja adresowana do Pana Premiera, Pana Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Pana Ministra Adama Lipińskiego, Pana Prezesa NFZ Andrzej Jacyny oraz Posłów i Senatorów Parlamentu RP, w sprawie pilnego dostępu do III i IV linii leczenia dla pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, pod którą obecnie podpisało się już ponad 2400 osób!!!

W lutym br. spotkaliśmy się z Panem Ministrem Adamem Lipińskim oraz Panem Ministrem Maciejem Miłkowskim w sprawie pilnego dostępu dla pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego do terapii ratującej życie. Po tej rozmowie zwróciliśmy się również do producenta jedynego leku, który jest aktualnie w procesie refundacyjnym i miałby szanse być zastosowany w 3. i kolejnych liniach leczenia z prośbą o informacje dotyczące procesu refundacyjnego. Z otrzymanych informacji wynika również, że ostatecznie zaproponowana cena jest o 19 procent niższa od dotychczas najniższej ceny w Europie i o 46 procent niższa od średniej ceny w krajach referencyjnych unii europejskiej i EFTA. Jednocześnie producent leku deklaruje swoją gotowość i determinację do wspólnego z ministerstwem zdrowia wypracowania takiego finansowania, które umożliwi polskim pacjentom chorym na przerzutowego raka jelita grubego dostęp do leczenia w 3 i 4 linii.

Dziś kwestia leczenia zaawansowanego raka jelita grubego i równego dostępu do terapii nie jest jeszcze rozdziałem zamkniętym, dlatego liczymy na przychylność Pana Premiera i wpływ na dobre decyzje, na które my pacjenci czekamy od kilkunastu miesięcy. Wierzymy, że z pomocą Pana Premiera pacjenci z zaawansowanym rakiem jelita grubego w Polsce będą równo i godnie traktowani, tak jak inni chorzy w Europie. Nasz los jest teraz rękach Pana Premiera, liczymy na zrozumienie, wsparcie i realny wpływ na pozytywne decyzje dotyczące refundacji kolejnych linii leczenia w przerzutowym raku jelita grubego.

Z wyrazami szacunku, pozostając ciągle z nadzieją w imieniu Pacjentów z rakiem jelita grubego

Fundacja Europacolon Polska

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Dokument petycji

Dodaj komentarz