OR Płock – Walne 2019

W dniu 27 lutego 2019 roku w Oddziale Regionalnym Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2018. Przedstawiono sprawozdania – merytoryczne z działalności Oddziału Regionalnego za rok 2018, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania te zostały przyjęte jednogłośnie i podjęto stosowne uchwały. Jednogłośnie przyjęto też uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku za rok 2018.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się spotkanie „ostatkowe” przy kawie i pączkach, na którym omówiono kilka spraw bieżących m.in. sprawę podwyższenia składki członkowskiej. Po dyskusji członkowie płockiego Oddziału POL-ILKO poparli podniesienie wysokości składki członkowskiej.

Dodaj komentarz