OR Poznań – podziękowania

W imieniu Zarządu Oddziału Regionalnego Polilko w Poznaniu pragnę gorąco podziękować Zarządowi Głównemu, koleżankom i kolegom za życzenia kierowane na moje ręce z okazji 30-lecia powstania Polilko.

Osobiście jestem wzruszona wyrazami uznania i życzeniami. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie motywujące do dalszej pracy na rzecz stomików w Polsce. Bezinteresowna praca społeczna na rzecz pacjentów umacnia w nas potrzebę niesienia pomocy i dbania o lepszą jakość życia osób ze stomią, a troska o nich nieustannym wyzwaniem. Nakłania nas do dalszych działań.

Dziękuję!

Powtarzając słowa podziękowania kieruje szczególnie do organizatorów obchodów 30-lecia powstania Polilko w Poznaniu: Aliny Matysiak i Andrzeja Piwowarskiego, za zaangażowanie i zorganizowanie jubileuszu, mimo wielu trudności.

Prezes Oddziału Poznańskiego Alicja Smolarkiewicz

Dodaj komentarz