OR Poznań – aktualności czerwca 2017 r.

Informacja o działaniach Stowarzyszenia Oddziału Poznańskiego za II kwartał 2017 r.

10 maja 2017 r. w szkoleniu organizowanym przez "Organizację Obywatele dla zdrowia" pod patronatem Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Unii Europejskiej, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, brała udział Prezes Oddziału.

07 czerwca 2017 r. zaproszono nas na seminarium na temat: ochrona autonomii
pacjenta a pełnomocnictwo medyczne i świadczenia pro futuro.

W maju Prezes Oddziału brała udział w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego, przy Urzędzie Miasta Poznania.

W dniu 01.06.2017 r. odbyło się zebranie kwartalne członków zgromadzenia oddziału połączone z Walnym Zgromadzeniem.

Przewodniczącą zgromadzenia została Alina Matysiak, która bardzo sprawnie
przeprowadziła dalszy ciąg zebrania, Komisja skrutacyjna i komisja wniosków
kolejno przedstawiła sprawozdania, które przegłosowano jak również sprawozdania
merytoryczne i rachunkowe z działalności za 2016 r. oraz sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej.

W sprawach bieżących posłuchaliśmy kolegów, którzy brali udział w trójstronnym
spotkaniu Słowaków, Czechów i Polaków a Bojnowicach na Słowacji.

Wybraliśmy delegatów na Walne Zgromadzenie (trzy osoby), które
odbędzie się 30 czerwca 2017 r, w Katowicach.

Zaplanowaliśmy wstępnie wspólną wycieczkę rekreacyjno-rehabilitacyjną
całodniową do Kórnika i Rogalina połączoną ze zwiedzaniem zamku i parku,
w miesiącu wrześniu.

Kol. Alina Matysiak przekazała nam informację o toczących się przygotowaniach do obchodów 30-lecia powstania POL-ILKO, na które zostaną oddelegowane 2 osoby z naszego oddziału.

Dodaj komentarz