Działania ws. nowelizacji ustawy lekowej

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO od kilku miesięcy próbuje zapobiec niekorzystnym zmianom, jakie  przewiduje Ministerstwo Zdrowia w „Projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw”. W wielkim skrócie wygląda to tak, że pacjenci z wyłonioną stomią będą w większości zmuszeni do współpłacenia za sprzęt stomijny. Obecny stan tego projektu wprowadza bowiem określenie, że podstawą limitu będzie 25% najtańszego sprzętu. Prezes POL-ILKO, Andrzej Piwowarski, wystosował wiele pism do przedstawicieli Rządu, Parlamentarzystów oraz Towarzystw Lekarskich i Pielęgniarskich z prośbą o interwencję w tej sprawie. W czerwcu 2016 roku odbyło się spotkanie władz POL-ILKO z Wiceministrem Krzysztofem Łandą, na którym  Prezes Andrzej Piwowarski przedstawił aktualną sytuację polskich stomików, także na tle innych krajów Unii Europejskiej i proponowane przez POL-ILKO rozwiązania.

Dwa miesiące później, w trakcie spotkania z Wiceministrem Markiem Tombarkiewiczem, dotyczącym braku europejskich standardów leczenia raka jelita grubego w Polsce, Wiceprezes POL-ILKO, Dorota Kaniewska poruszyła temat złej sytuacji polskich pacjentów ze stomią i problem refundacji sprzętu stomijnego oraz zagrożenia dla stomików, wynikające z projektu w/w ustawy. Mimo zapewnień, że nic się nie zmieni „na gorsze” w kwestii refundacji sprzętu stomijnego, zapisy ustawy przeczą temu.

Także w sierpniu 2016 roku na spotkaniu roboczym z przedstawicielami Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia mieliśmy okazję otrzymać zapewnienia o dobrej woli i braku odpłatności przez stomików. W ślad za tymi zapewnieniami nie idą natomiast zapisy samej ustawy lekowej.

W połowie grudnia 2016 roku wysłaliśmy kolejne pismo interwencyjne do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia m.in. z gotowymi propozycjami zmian paragrafów w zapisach spornej ustawy. Nie otrzymaliśmy na to pismo odpowiedzi. W związku z tym Wiceprezes POL-ILKO Dorota Kaniewska w trakcie spotkania przedstawicieli organizacji działających na rzecz pacjentów onkologicznych z byłym Ministrem Zdrowia, a obecnie Przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, naświetliła aktualną sytuacje polskich stomików i przedstawiła realne zagrożenia dla stomików wynikające z wejścia w życie tej ustawy. Przekazała też komplet pism wcześniej już wysłanych. Jeżeli dojdzie do niekorzystnych zmian dla stomików w związku z wejściem w życie ustawy refundacyjnej dotyczącej wyrobów medycznych, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO w obronie ponad 40-tysięcznej rzeszy polskich stomików, będzie zmuszone do podjęcia bardziej radykalnych kroków.

W ostatnich dniach stycznia 2017 r. w TVP Info wyemitowany został też program z cyklu „To jest temat”, w którym przedstawiliśmy swoje racje i obawy związane z nowelizacją ustawy lekowej. Program można oglądać pod następującym linkiem:

http://www.tvp.info/28459231/23012017-1800

Zarząd Główny POL-ILKO

Dodaj komentarz