OR Poznań – Zwyczajnie Aktywni

Zakończyliśmy program "Zwyczajnie Aktywni - Stomia nie wyklucza aktywności zawodowej". Finałem był udział trzech osób z naszego Oddziału w Szkoleniu w Bochni. Udział w programie brało 15 osób, wszyscy otrzymali certyfikaty. W szkoleniu służb celnych na poznańskim porcie lotniczym Poznań-Ławica brał udział kolega Piotr Kucybała. Przeszkolono około 150 osób. Szkolenie odbyło się w czterech terminach.

W spotkaniu kwartalnym, które odbyło się 8 grudnia wraz z firmą Pofam-Poznań zorganizowaliśmy świąteczny program. Wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu duetu skrzypcowego, przy kawie i ciastkach w świątecznym nastroju i miłej atmosferze spędziliśmy wspólnie kilka godzin. Wszyscy obecni zostali obdarowani upominkami przygotowanymi przez firmę oraz przepięknymi bombkami własnoręczne zrobionymi przez koleżankę Hanię Dokrzewską.

W krótkich słowach Prezes Oddziału przekazała obecnym informację z zebrania Zarządu Głównego, które odbyło się w listopadzie, podsumowujące mijający rok, prognozy na przyszłość, oraz aktualnych działaniach w sprawie dotyczącej nas stomików najbardziej to jest planach w zakresie refundacji sprzętu i toczących się w tej sprawie rozmowach z Ministerstwem Zdrowia. Wszyscy prezesi oddziałów również i my wystąpiliśmy z interpelacją w sprawie refundacji do senatorów i posłów danego regionu.

Wspólnie z Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Ośrodkiem Badań i Profilaktyki Nowotworów Oddział przystąpił do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski przy wsparciu ze środków europejskich, tematem ma być "profilaktyka i badania raka jelita grubego". Zapoczątkowaliśmy tę współpracę udziałem 10 osób w spotkaniu z psychologiem, które odbyło się w dniu 17.12.2016 r.

Z okazji zbliżających się Świąt życzymy wszystkim stomikom wszystkiego dobrego, zdrowych, pogodnych, pełnych uroku, magicznych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku samych dobrych beztroskich dni baz obawy o lepsze jutro a przede wszystkim Zdrowia.

Dodaj komentarz