OR Poznań „Zwyczajnie aktywni” i inne

Polskie Towarzystwo Stomijne Polilko O/Regionalny w Poznaniu uczestniczy w programie "Zwyczajnie Aktywni". Rozpoczęliśmy program zajęciami z psychologiem tematem: praca nad własnymi emocjami, poczuciem własnej wartości, oraz elementy kontaktów interpersonalnych. Warsztaty prowadziła pani psycholog szpitala klinicznego AM im. Święcickiego w Poznaniu - pani mgr Jolanta Frycz-Martyńska. Zajęcia odbywały się w dniach 06, 07, 08 czerwca br. i trwały trzy godziny dziennie.

Na tym etapie zakończyliśmy szkolenie - następne na prośbę uczestników wznowimy pod koniec sierpnia-września.

Zgodnie z planem, 09.06.2016 r. odbyło się kwartalne spotkanie członków Polilko OR Poznań. Zaprosiliśmy przedstawiciela organizacji zdrowego żywienia DuoLife, która zapoznała nas z zasadami zdrowego żywienia i suplementami diety wspomagającymi, rekomendowanymi przez Instytut Profilaktyki Zdrowia.

W drugiej części spotkania pani Małgorzata Tomaszewska, dyrektor d/s promocji firmy Pofam przedstawiła nowe środki do pielęgnacji stomii.

Kolega Jan Banasik podzielił się z nami wrażeniami ze spotkania Granicznego w Czechach, w których brał udział.

Prezes zapoznała także obecnych o niepokojach związanych z proponowaną nową ustawą dotyczącą refundacji sprzętu stomijnego.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym wypiciem kawy, herbaty oraz konsumpcją przepysznych ciasteczek, życząc sobie wzajemnie udanych pełnych słońca wakacji w połączeniu z drobnymi upominkami, które własnoręcznie zrobiła - jak zwykle – koleżanka Hania Dokrzewska.

Dodaj komentarz