OR Poznań – Walne 2016

W dniu 3 marca 2016vr. odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Regionalnego w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Stomijnego POLiLKO. Przewodniczącą zebrania została Alina Matysiak, sekretarzem Hanna Dokrzewska. Po odczytaniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2015 przez Prezesa Oddziału Alicję Smolarkiewicz, sprawozdania finansowego przez skarbnika - Ewę Herman-Magdziarz oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Kazimierza Bednarza, zostały one przyjęte bez zastrzeżeń i uwag. W wyniku głosowania został wybrany nowy Zarząd w osobach:

  • Prezes - Alicja Smolarkiewicz
  • V-ce Prezes - Zdzisław Niemyt
  • Sekretarz - Hanna Dokrzewska
  • Skarbnik - Ewa Magdziarz-Herman
  • Członkowie - Leszek Iwankowski, Jerzy Kasprzak, Kazimierz Bednarz

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca - Maria Kudlińska
  • Członkowie - Zdzisław Tomasik, Marzena Kujawska
  • Stałymi delegatami zostali:
  • Piotr Kucybała
  • Katarzyna Łakomiec

Delegatami na Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego, które odbędzie się w czerwcu br. zostali wybrani: Alicja Smolarkiewicz oraz Jerzy Kasprzak.

Po wyborach przedstawiliśmy obecnym plan działania na rok 2016 r. oraz sprawy bieżące.

Dodaj komentarz