Zwyczajnie Aktywni

Zapraszamy do udziału w projekcie Zwyczajnie Aktywni.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji uczestników projektu  poprzez aktywizację społeczną, promocję wolontariatu stomijnego oraz wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego w dalszej aktywności życiowej.

CO OFERUJEMY?

  1. Warsztaty z psychologiem − praca nad własnymi emocjami, poczuciem własnej wartości oraz elementy kontaktów interpersonalnych.
  2. Warsztaty z doradcą zawodowym − możliwości wykorzystania własnej wiedzy
    i doświadczenia plus korzystanie z nowych technik w dzisiejszych czasach.
  3. Warsztaty ze specjalistą ds. wolontariatu − podstawowe zasady wolontariatu, niezbędne przepisy, znajomość praw i obowiązków wolontariusza.
  4. Kurs podstaw obsługi komputera i Internetu − zajęcia wprowadzające, ukazujące zalety korzystania z komputera − podstawy MS Office, Internet.
  5. Szkolenie wolontariuszy − wyjazdowe, trzydniowe szkolenie dla wybranych 15 uczestników z 5 oddziałów (po 3 osoby z oddziału).

WYPEŁNIJ ANKIETĘ, ZGŁOŚ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO ODDZIAŁU POL-ILKO!

Dokumenty do pobrania:

Dodaj komentarz