OR Kraków

Spotkanie Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Krakowie

W dniu 11 stycznia 2023 r. po bardzo długiej przerwie spotkaliśmy się pod bardzo dobrze znanym adresem - w Krakowie na ulicy św. Filipa 6. Naszymi partnerami były firmy Life Care GL+ oraz ConvaTec. Gościliśmy Panią Małgorzatę Bocheńską, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych oraz Elżbietę Lesińską, webmaster POL-ILKO oraz Europejskiego Stowarzyszenia Stomijnego, Honorową Członkinię POL-ILKO. Spotkanie gościnnie, pod nieobecność Grażyny Włodarczyk - prezes oddziału, poprowadził Andrzej Piwowarski, prezes Zarządu Głównego POL-ILKO przedstawiając krótko historię powstania ruchu stomijnego w Polsce i działalności POL-ILKO oraz Oddziału Regionalnego w Krakowie. Następnie Pani Małgorzata Bocheńska w bardzo barwny i profesjonalny sposób omówiła najważniejsze powikłania stomijne. Nie brakowało wielu i pytań oraz wątpliwości na temat codziennej pielęgnacji stomii. Kolejnym prelegentem był Pan Łukasz Dudek z firmy Life Care GL+, który przedstawił ofertę salonów Life+ oraz ostatnie zmiany w refundacji wyrobów stomijnych. Nie obyło się oczywiście bez emocji uczestników związanych z tymi zmianami. Ostatnim mówcą był Pan Marcin Perłowski z firmy ConvaTec, który podzielił się informacjami na temat najnowszych produktów firmy, które są dostępne na naszym rynku.

Przypominamy, że spotkania koleżeńskie odbywają się w Krakowie na ulicy Pomorskiej 1,
w ostatnie piątki miesiąca w godz. 16.00-18.00. Zapraszamy serdecznie.

Zarząd Oddziału POL-ILKO w Krakowie

Skład Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Krakowie 2013-2017:

  • Grażyna Włodarczyk - prezes
  • Anna Bielska - wiceprezes
  • Lidia Nowak - sekretarz
  • Kazimierz Kądzioła - skarbnik
  • Jadwiga Skleniarz - członek
  • Danuta Sajdak - członek (przew. Klubu w Tarnowie)
  • Józef Myrlak - członek (przew. Klubu w Nowym Sączu)

Komisja Rewizyjna

  • Helena Żabicka-Kiełmińska - przewodnicząca
  • Helena Bohdanowicz - członek
  • Helena Malinowska - członek

Adres do korespondencji: ul. Stachiewicza 17/102, 31-303 Kraków

Spotkania: Kraków, ul. Pomorska 1, salon medyczny Life+, każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 13.30 - 17.00, tel. 502 338 436.

Siedziba: ul. Pomorska 1, 30-039 Kraków, Salon Medyczny Life+

Adres korespondencyjny: Grażyna Włodarczyk, ul. Stachiewicza 17/102, 31-303 Kraków, tel. 0502 338-436, e-mail: krakow@polilko.pl.

Miejsce spotkań: Kraków, ul. Pomorska 1 (przy placu Inwalidów).

Informacje oddziału