Komunikaty 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „ŻYJ I TRWAJ”, organizowanym przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych z okazji 10-lecia „Głosu Pacjenta Onkologicznego”.

Formularz zgłoszeniowy.

Celem konkursu jest przekazanie nadziei pacjentom onkologicznym zgodnie z hasłem – ŻYJ I TRWAJ, podzielenie się codziennymi doświadczeniami, osobistymi przemyśleniami i trudnymi emocjami związanymi z życiem z chorobą nowotworową.

Prześlij swój tekst do 15 października br. na adres: rzecznik@pkopo.pl.

Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody w wysokości 2000 zł. Nagrodzone teksty będą zamieszczone w jubileuszowym wydaniu „Głosu Pacjenta Onkologicznego” oraz w portalu www.glospacjenta.pl.

Prace będzie oceniać jury pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Głosu Pacjenta”. Do jury zaproszeni zostali lekarz onkolog, psycholog, liderzy organizacji pacjentów onkologicznych i dziennikarze.

Na prośbę studentów kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i członków Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Medycznej, zapraszamy do wypełnienia ankiety w badaniu zmian w relacji lekarz POZ-pacjent w czasach pandemii. Do badania zapraszamy osoby dorosłe korzystające z usług lekarzy rodzinnych przed i w trakcie pandemii.

Link do ankiety: https://ebadania.pl/aa2f042d246ae12d

Informacje o bezpłatnym projekcie, realizowanym w OPEN w Poznaniu, a także w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie.

Projekt „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023".

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie w zakresie:
- fizjoterapii,
- psychologii,
- dietetyki.

O kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog.

Warunki udziału w projekcie:
- wiek 18-64 lata,
- zamieszkanie, praca lub nauka na terenie województwa wielkopolskiego,
- aktualnie trwająca lub przebyta choroba nowotworowa.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja po numerem tel. 601 061 848 lub mailowo - rehabilitacja@open.poznan.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO zostało partnerem projektu profilaktycznego realizowanego w ramach funduszy z Unii Europejskiej na terenie powiatów suskiego i limanowskiego (Małopolska). Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnych badań kolonoskopowych w pełnym znieczuleniu dla mieszkańców tych powiatów (z grup docelowych). Zapraszamy zatem wszystkich chętnych do skorzystania z tej oferty. Dodatkowo zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad osobami zależnymi. Szczegóły w materiałach (poniżej są linki do pobrania).

Bezpłatna kolonoskopia

Zapraszamy na webinar dla pacjentów stomijnych poświęconego ranom
wokół stomii. Spotkanie poprowadzi Pani Barbara Szulecka, pielęgniarka i specjalista
w dziedzinie leczenia ran. Temat webinaru: „Zastosowanie opatrunków specjalistycznych u pacjenta
stomijnego". Termin 27.05.2021 godzina 17:00.

Link do rejestracji: https://convatecstomiapl.clickmeeting.com/968575764/register

Podczas spotkania przewidujemy również sesję pytań i odpowiedzi.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. (które obowiązuje  od dnia 15 marca 2021 r.) teleporada nie będzie udzielana w następujących przypadkach:

  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6. r.ż. – poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, rozumianych jako pierwszy kontakt lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ z nowym pacjentem.

Katalog wykluczeń zastosowania teleporady, uwzględnia także wolę i preferencje pacjenta (albo jego opiekuna ustawowego), co do formy realizacji świadczenia. Wyjątki od ww. zgody pacjenta, w przypadku których utrzymana została możliwość udzielania porad zdalnych odnoszą się do świadczeń:

  • obejmujących wystawianie przez lekarzy, pielęgniarki oraz położne, odpowiednio do ich uprawnień, recept niezbędnych do kontynuacji leczenia oraz zleceń na zaopatrzenia w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne,
  • związanych z wydaniem zaświadczenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 427)

W imieniu firmy ConvaTec zapraszamy na webinar dla pacjentów stomijnych poświęcony urostomii. Spotkanie poprowadzi pani Małgorzata Bocheńska, Prezes PTPS, pielęgniarka stomijna. Temat webinaru: „Urostomia - pielęgnacja, powikłania, przydatne wskazówki.” Termin: 25.03.2021 r., godzina 17:00.

Małgorzata Bocheńska

Link do rejestracji: Webinar.

Podczas spotkania przewidujemy również sesję pytań i odpowiedzi.

Infolinia Zachowania Płodności Polskiej Ligi Walki z Rakiem została uruchomiona we wrześniu 2020 roku. Bezpłatnych informacji na temat możliwości posiadania potomstwa oraz zachowania płodności u pacjentów onkologicznych w ramach konsultacji udzielają dr Milena Lachowicz oraz mgr inż. Katarzyna Barańska pod numerem telefonu +48 793 555 238 we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 19:00. Z porad mogą korzystać zarówno pacjenci jak i personel medyczny.

W imieniu firmy ConvaTec zapraszamy na webinar dla pacjentów stomijnych poświęcony diecie.

Dieta stomika-jak schudnać, a jak przybrać na wadze

Spotkanie poprowadzi pani Diana Wolańska-Buzalska, dietetyk, specjalista
dieto-terapii nadwagi, otyłości i chorób niezakaźnych, absolwentka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka; Członek
Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego.

Temat webinaru: „Dieta stomika-jak schudnąć, a jak przybrać na
wadze”

Termin 25.02.2021 godzina 17:00

Link do rejestracji:
https://convatecstomiapl.clickmeeting.com/dieta-stomika-jak-schudnac-a-jak-przybrac-na-wadze/register?_ga=2.94144542.2020463768.1612970658-1252239592.1587457043
Podczas spotkania przewidujemy również sesję pytań i odpowiedzi.