Komunikaty

Aktualności

Z żalem pożegnaliśmy naszą koleżankę Marię Kudlińską, która była przewodniczącą Oddziału Regionalnego Polilko w Poznaniu w latach 1992-2004. Był to bardzo trudny okres. Stowarzyszenie rozwijało się, jak zwykle problemy ze sprzętem, w Poznaniu działała jedna poradnia stomijna, sprzęt odbieraliśmy w punktach zlokalizowanych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej. Stomia to był temat tabu, trzeba było docierać do ludzi, aby się nie wstydzili, nie chowali po domach.

Marysia brała udział w licznych spotkaniach, wykładach, sympozjach. Współpracowała z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego. Chciała, abyśmy byli widoczni w społeczeństwie, nie zepchnięci na margines, odizolowani, wykluczeni. Byliśmy i jesteśmy częścią tego społeczeństwa, chcemy żyć pracować.

Odwiedzała oddziały chirurgii poznańskich szpitali, współpracowała z pielęgniarkami, lekarzami. Docierała do osób nowo operowanych pomagając im w akceptacji siebie, powrotem do codzienności. Była wolontariuszem pomagała pacjentom nieradzącym sobie, dzieliła się sprzętem. Wspominamy ją zawsze pogodną uśmiechniętą, pomocną. Do końca uczestniczyła w spotkaniach i włączała się w prace na rzecz Oddziału.

Zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

W związku z zakończeniem okresu przejściowego, od 1 października osoby uprawnione do wystawiania zleceń będą mogły wystawiać zlecenia jedynie w formie e-zlecenia z podpisem elektronicznym. Dotychczasowy sposób wystawiania zleceń będzie niemożliwy. W sytuacji braku dostępu do usług informatycznych NFZ lub braku podpisu elektronicznego, zlecenie będzie można wystawić odręcznie na aktualnym wzorze zlecenia: Pusty wzór zlecenia od 1 lipca 2023 r. e-zlecenie. Zlecenie wystawione papierowo należy potwierdzić w dowolnym OW NFZ (skan/e-mail).

Link do komunikatu Centrali NFZ: Komunikat.

Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 października 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 października 2023 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

Powyższe oznacza, że od 1 października 2023 r. osoby wystawiające zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne mają obowiązek podpisać zlecenie jedną z form określonych w art. 38 ust. 4d ustawy o refundacji, tj.:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2) podpisem zaufanym albo

3) z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (certyfikat e-ZLA).

Informujemy, że usługi eZWM obsługują 3 formy podpisu. Od dostawcy oprogramowania zależy jakie podpisy elektroniczne udostępni w swojej aplikacji dla świadczeniodawcy. Natomiast wystawiając zlecenie w aplikacji ap-zz można obecnie korzystać z podpisu profilem zaufanym.

Od 1 października 2023 r. wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie papierowej będzie możliwe tylko i wyłączne w przypadkach określonych w art. 38 ust. 4c ustawy o refundacji, tj.:

1) braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach,

2) braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.

Przypominamy również, że w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Nadal pozostaje możliwość przekazania zlecenia do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

2. Tydzień Godności Osób ze Stomią w Polsce (1-7 października 2023 r.)

Player

 

Czat

Tydzień Godności 2023 - program

Kontynuujemy nasz projekt Tygodnia Godności Osób ze Stomią w Polsce, który zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku. Naszym głównym celem jest zwiększanie świadomości i edukacja samych osób ze stomią w Polsce, ale przede wszystkim całego społeczeństwa oraz przedstawicieli Parlamentu i wszystkich instytucji publicznych. Procesy te są na pewno trudne i długotrwałe, ale jesteśmy zdeterminowani, aby je kontynuować. Pewne zmiany w refundacji wyrobów medycznych (zwłaszcza środków do zaopatrzenia stomii), które nastąpiły od początku 2023 roku są przejawem wprowadzania dobrych standardów. Nie jesteśmy z nich do końca zadowoleni, ale mając na względzie wstępny projekt i jego ewentualne reperkusje dla pacjentów, przyjmujemy kompromisowe rozwiązanie. Oczywiście zamierzamy dalej pracować w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów ze stomią, zwłaszcza osób z urostomią i ileostomią.

Pragniemy też odnotować bardzo pozytywny odzew ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu stomików do toalet dla osób niepełnoprawnych oraz dostosowania ich do potrzeb osób ze stomią. Właśnie w przypadku stomików jest to sprawa niezwykle istotna, bo wymiana sprzętu stomijnego wymaga w miarę higienicznych i przestronniejszych pomieszczeń oraz dostępu do umywalki w toalecie, a nie poza nią!

Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że nasz projekt został w ubiegłym roku nagrodzony przez Europejskie Stowarzyszenie Stomijne w ramach obchodów Światowego Dnia Stomijnego. Pragniemy też podziękować za stałe wsparcie i pomoc w naszych staraniach dla Pana Profesora Tomasza Banasiewicza, Ambasadora Tygodnia, Honorowego Członka POL-ILKO. Składamy też wyrazy uznania za zaangażowanie i Patronat Honorowy dla Pana Bartłomieja Chmielowca - Rzecznika Praw Pacjenta oraz Pani Małgorzaty Bocheńskiej – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych. Dziękujemy też naszym Partnerom za poparcie naszych działań i inicjatyw.

Co chcemy propagować w Tygodniu?

 1. Prawo stomików do godnego i pełnego aktywności życia, co jest realizacją zapisów Międzynarodowej Karty Osoby ze Stomią.
 2. Większą otwartość społeczeństwa na stomików oraz samych stomików na pełną aktywność i udział w życiu społecznym oraz zawodowym.
 3. Chcemy też propagować zdrowy, aktywny tryb życia oraz większy udział Polaków w badaniach profilaktycznych, zwłaszcza w przypadku kolonoskopii. To jest temat bardzo ważny, a niestety świadomość Polaków w tym temacie i zgłaszalność na badania jest tragiczna!

Jakie działania są planowane?

 1. Spotkania w oddziałach regionalnych POL-ILKO.
 2. Seminaria i webinaria z lekarzami, pielęgniarkami.
 3. Kampania informacyjna w Internecie, w tym do innych organizacji i grup pacjentów.

Ambasador Tygodnia – prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Honorowy Patronat:

 • Pan Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta
 • Pani Małgorzata Bocheńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Partnerzy:

 • European Ostomy Association
 • Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym
 • Europacolon Polska
 • Fundacja Ludzie dla Ludzi

Tydzień Godności 2023 plakat

Informacja o pierwszej edycji Tygodnia 2022 r.

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Za szybko...

W dniu 16 czerwca odeszła od nas Jolanta Matalewska. Była prezesem Oddziału POL- ILKO w Szczecinie oraz przez 8 lat sekretarzem generalnym POL-ILKO. Przede wszystkim była bardzo serdeczną, pozytywnie nastawioną do życia Osobą, której pasją było pomaganie innym stomikom. Rodzina stomjna w Polsce poniosła wielką stratę.

Rodzinie i Najbliższym składamy szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z zarządu głównego POL-ILKO

Na prośbę pielęgniarki licencjonowanej i studentki studiów magisterskich kierunku Pielęgniarstwa zamieszczamy ankietę na temat jakości życia ze stomią. Ankieta znajduje się w dwóch plikach PDF.

Zachęcamy do wypełnienia.

Link do ankiety internetowej: Ankieta

Ankieta jest także dostępna w formie plików PDF:

ANKIETA główna - Jakość życia

Kwestionariusz WHOQOL BREF

Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. FORUM NA RZECZ PACJENTA ONKOLOGICZNEGO, które odbędzie się w dniach 4 i 5 lutego 2023 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Zachęcamy Państwa do prezentacji Waszej organizacji na stoisku podczas trwania FORUM.

Będzie nam bardzo miło, jeśli dołączycie do nas w tym dniu oraz przekażecie informację od FORUM Waszym podopiecznym.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału. Obowiązują zapisy.

Na poniższej stronie znajdą Państwo harmonogram FORUM oraz informację w jaki sposób można się zapisać: http://unicorn.org.pl/aktualnosci/krakow-7-forum-na-rzecz-pacjenta-onkologicznego/.

Centrum Psychoonkologii UNICORN
ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków
www.unicorn.org.pl

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pod nazwą „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023".

Autorem programu zdrowotnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r.

Pacjenci onkologiczni z województwa wielkopolskiego w chwili obecnej mają problem z dostępem do fachowej, specjalistycznej rehabilitacji, która umożliwiłaby im powrót do pełnej sprawności po ciężkim i obciążającym leczeniu. Projekt realizowany przez OPEN wychodzi naprzeciw owym problemom.

Projekt zakłada dostęp do nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64 lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub przebyły chorobę nowotworową i mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Wielkopolski.

Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów, a o kwalifikacji do

programu decyduje lekarz onkolog z OPEN. W wybranych wizytach razem z uczestnikiem mogą brać udział także osoby bliskie z otoczenia.

Projekt rehabilitacji onkologicznej realizowany jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 601 061 848, mailowo: rehabilitacja@open.poznan.pl lub na stronie projektu: www.rehabilitacja-open.pl.

https://www.facebook.com/OpenPoznan

Miło nam poinformować, że POL-ILKO otrzymało nagrodę pieniężną w konkursie World Ostomy Award 2022 zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Stomijne (EOA) we współpracy z firmą Coloplast.

Konkurs obejmował projekty mające na celu propagowanie informacji o sytuacji stomików i wzrost świadomości społeczeństwa na temat naszych praw. Dziękujemy bardzo!

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o projekcie unijnym pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który realizowany jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kompleksowa Rehabilitacja - informacja

Projekt Kompleksowej Rehabilitacji - ulotka