OR Włocławek

Z okazji obchodzonego Dnia Stomika, 6.10.2022 odbyło się we Włocławku spotkanie Członków Stowarzyszenia Pol-ilko, były rozmowy i dyskusje o niekorzystnych propozycjach MZ zmian w refundacji sprzętu medycznego dla stomików.

W czasie spotkania mieliśmy okazję do rozmów i wymiany swoich doświadczeń w pielęgnacji stomii. W miłej atmosferze wypiliśmy kawkę, był również poczęstunek. Każdy z uczestników otrzymał również symboliczną różę.

Dziękujemy Asi Moraczewskiej za udział w spotkanie i wsparcie.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 marca 2020 roku odszedł nasz kolega Włodzimierz Mańkowski, wieloletni prezes Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO we Włocławku.

Był wspaniałym, życzliwym i serdecznym Człowiekiem oraz Przyjacielem.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi Zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 20 marca 2020 roku o godz.13.30 w kościele św. Maksymiliana we Włocławku, a pogrzeb odbędzie się o godz.14.30 na Cmentarzu Komunalnym, przy ul. Chopina we Włocławku.

Zarząd Główny POL-ILKO

W dniu 05.09.2018 r. odbyło się spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO Oddziału Regionalnego Włocławek. Uczestniczyły w nim 23 osoby. Wszystkich zebranych i gości powitał Stanisław Struś – Prezes OR Włocławek. Przekazał informacje o czerwcowym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa POL-ILKO, które w tym roku zostało zorganizowane w Płocku oraz bieżących sprawach oddziału. Z naszego OR uczestniczył w tym zebraniu Włodzimierz Mańkowski.

Zaproszenie na nasze spotkanie przyjęła pani psycholog Dorota Lewandowska-Wilińska, która omawiała kwestie radzenia sobie z chorobą, nową sytuacją, jaką jest wyłonienie stomii.  Dyskutowaliśmy również o roli i potrzebie zrozumienia – nas stomików ze strony personelu medycznego w czasie pooperacyjnym, ale również i późniejszym, kiedy wracamy do domu i dawnego środowiska. Dziękujemy Pani Dorocie za słowa otuchy i wsparcia.

Gościliśmy również Panie: Kingę Jasiniecką – Przedstawicielkę Medyczną firmy SALTS oraz Joannę Moraczewską – Przedstawicielkę ze Sklepu Aljamedica, Punktu Konsultacyjnego dla osób ze stomią przy ul. Kilińskiego 7A/1 we Włocławku. Panie odpowiadały na różne pytania a także przekazały praktyczne informacje o nowych możliwościach pozyskania dodatkowej ilości sprzętu stomijnego przez osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym. Serdecznie dziękujemy za obecność i miłe towarzystwo, organizację poczęstunku i obiadu.

Korzystając z okazji pragniemy również złożyć wyrazy wdzięczności Pani Prezes Elżbiecie Dynarskiej z Fundacji „Samotna Mama” we Włocławku za podarowanie naszym członkom kilku biletów na koncert Haliny Kunickiej – dziękujemy za niezapomniane wrażenia.

Następne spotkanie – wigilijne - zostało ustalone na 12.12.2018 o godz. 12:00 w Restauracji Polskiej przy ul. Kościuszki 27 we Włocławku. Serdecznie zapraszamy naszych członków i nowe osoby.

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO Oddział Regionalny we Włocławku zaprasza osoby ze stomią, a także ich opiekunów na spotkanie w dniu 05.09.2018 O GODZ. 12:00, które odbędzie się w Restauracji Polskiej przy ul. Kościuszki 27 we Włocławku. Kontakt telefoniczny: Stanisław
Struś: 604-092-422.

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO Oddział Regionalny we Włocławku zaprasza osoby ze stomią na spotkanie w dniu 10.04.2018 o godz. 11:00, które odbędzie się w Restauracji Polska przy ul. Kościuszki 27 we Włocławku.

Serdecznie zapraszamy naszych dotychczasowych członków stowarzyszenia, jak i nowe osoby,  które mają potrzebę porozmawiania i podzielenia się swoimi sprawami z innymi.

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się walne zebranie Członków Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO we Włocławku. Spotkanie tradycyjnie zostało zorganizowane w Restauracji Polskiej – Nowy Ekspres przy ul. Kościuszki 27 we Włocławku, a uczestniczyło w nim 19 Członków Oddziału.

Dotychczasowy Prezes Oddziału Regionalnego POL-ILKO we Włocławku Włodzimierz Mańkowski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska, a Członkowie Oddziału Regionalnego jednogłośnie ją przyjęli. Jednocześnie podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim członkom i sympatykom stowarzyszenia. Dalej wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia Oddziału z czego bardzo się cieszymy.

Członkowie Oddziału Regionalnego POL-ILKO we Włocławku wybrali nowy Zarząd w następującym składzie:

  • Stanisław Struś – Prezes Zarządu, ul. Bojakowskiego 2/40, 87-800 Włocławek, tel. 604-092-422.
  • Zygmunt Raczyński – Wiceprezes Zarządu
  • Grzegorz Świątkowski – Skarbnik
  • Agnieszka Wilczyńska – Sekretarz

Członkowie Oddziału Regionalnego POL-ILKO we Włocławku jednogłośnie wybrali  przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów POL-ILKO:

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

  • Teresa Frontczak – Przewodnicząca Komisji
  • Zenon Leśniewski – Członek Komisji
  • Marianna Jaworska – Członek Komisji

Skład Delegatów na WZD POL-ILKO:

  • Włodzimierz Mańkowski
  • Teresa Frontczak

W dniu 14 października 2015 r. we Włocławku odbyło się spotkanie stomików.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze i uczestniczyło w nim 21 osób.
Prezes złożył życzenia z okazji Światowego Dnia Stomika oraz omówił
spotkanie w Kielcach. Przy okazji obejrzeliśmy zdjęcia z Kielc, dzięki
uprzejmości Eli Lesińskiej.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Psycholog, której obecność wpłynęła bardzo
pozytywnie na uczestników wydarzenia.

Firma Pofam Poznań przygotowała prezentację oraz poczęstunek.
Restauracja Polska bardzo dobrze nas obsłużyła. Wszyscy byli mili, włącznie
z szefem.

Za uczestnictwo wszystkim serdecznie dziękujemy.

Zarząd

wloc4 wloc3 wloc2 wloc1

Spotkanie Opłatkowe

Spotkanie odbyło się w restauracji Polska. Powitał prezes oddziału, w spotkaniu uczestniczyły 24 osoby, które podzieliły się opłatkiem i śpiewały kolędy.  W dalszej części omawialiśmy  sprawy oddziału i Polilko, w spotkaniu uczestniczyła pielęgniarka Pani Terenia.  Firma Salts, czyli Pani Kinga Jasinecka, zaprosiła nas na kawę i herbatę oraz obiad za co bardzo  dziękujemy. Następne spotkanie odbędzie się 12.03.2015 r. o godzinie 11:00, restauracja Polska na ulicy Kościuszki 27, naprzeciw dworca.

Włodzimierz Mańkowski

Digital StillCamera Digital StillCamera Digital StillCamera

W dniu 12-03-2014 r. we Włocławku w restauracji Astoria odbyło się walne zebranie Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego. Podczas zebrania omawiano różne sprawy związane ze Stowarzyszeniem. Prezes Oddziału złożył relację z posiedzenia Zarządu Głównego, które odbyło się w Warszawie w dniu 11-03-2014 r.

Odbył się wybór Zarządu oraz komisji rewizyjnej w składzie:

Prezes - Włodzimierz Mańkowski
Wiceprezes - Zenon Leśniewski
Sekretarz - Anna Kuca
Skarbnik - Jan Bielak

Komisja Rewizyjna:
Józef Kołodziejczak
Lepisz Danuta
Marianna Jaworska

W spotkaniu uczestniczyła oraz zrobiła prezentację Pani Monika z firmy Convatec.