OR Warszawa

Siedziba: Szpital Bielański Oddział Chirurgii Ogólnej, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, pawilon H, pok. 232, tel/faks 22 115 10 47.

Spotkania: "Ośrodek Nowolipie", ul. Nowolipie 25b, Warszawa, każda ostatnia środa miesiąca (oprócz grudnia), w godzinach 12.00-14.00.

Adres korespondencyjny: Dorota Kaniewska, Al. Niepodległości 137/141 m. 38, 02-570 Warszawa, tel.  022 646 27 05, 0691 739 924, e-mail: warszawa@polilko.pl.

Informacje oddziału